Category Bez kategorii

Rożnice między płciami

Ale różnice między płciami występuje również w pędzie do współzawodnictwa. Kto by w to wątpił, powinien przyjrzeć się. w jaki sposób kobiety i mężczyźni podchodzą do gry w ping-ponga, monopol, domino, rzucanie podkowami, siatkówkę czy tenisa. Kobiety traktują grę jako okazję do nawiązania kontaktów towarzyskich i przyjemnej rozmowy. Dla mężczyzn w każdej grze najważniejsze jest zwycięstwo. Nawet jeśli gra odbywa się w zaprzyjaźnionym gronie na podwórku gospodarza przyjęcia, krople potu na czołach wszystkich mężczyzn zdradzają ich namiętne pragnienie zwycięstwa. Tego rodzaju żyłkę agresywnego współzawodnictwa przypisuje się wpływom kulturowym. Ja w to nie wierzę. Jak powiedział dr Richard Restak w swej książce The Brain! The Lost Frontier (Mózg! Zagubiona granica): „Na przyjęciu urodzinowym dla pięciolatków to nie dziewczynki wyrywają zwykle włosy, biją się na pięści czy rzucają w siebie jedzeniem”.

dalej

5 najważniejszych zadań opieki rodzicielskiej część 2

Chodzi mi o to, że miłość wymaga wolności. Jest to prawdą nie tylko w relacjach między zwierzętami i człowiekiem, lecz również we wszystkich układach między ludźmi. Na przykład, najszybszy sposób, by zniszczyć romantyczną miłość między mężem i żoną, to umieszczenie przez jedną stronę stalowej klatki wokół drugiej. Widziałem setki kobiet próbujących bezskutecznie wymagać miłości i wierności od mężów. To nie daje wyników. Proszę wrócić myślami do okresu umawiania się na randki przed małżeństwem. Czy przypominają sobie państwo, że romantyczne układy często urywały się, gdy jeden partner zaczynał martwić się o utratę drugiego, telefonując sześć lub osiem razy dziennie i chowając się za drzwiami, by zobaczyć, kto współzawodniczył w absorbowaniu uwagi ukochanego? Ten typ zachowania zniszczy doskonałą nawet miłość w kilka dni. Powtarzam, miłość wymaga wolności.

dalej

Co jest przyczyną homoseksualizmu?

Homoseksualizm ma wiele przyczyn, podobnie jak gorączka może wypływać z wielu źródeł. Uogólniając jednak, można powiedzieć, że homoseksualizm często wydaje się być następstwem nieszczęśliwego życia rodzinnego, obejmującego zwykle pomieszanie tożsamości płciowej.

dalej

Psychiatra a pomoc z poczuciem niskiego poczucia godnośći część 2

Raz po raz w przypadkach, z którymi stykam się jako psycholog, zdarza mi się siedzieć i rozmawiać z osobą głęboko tęskniącą do tego aby być szanowaną i akceptowaną. Bardzo potrzebuje ona ludzkiego uczucia i dobroci, a także wsparcia emocjonalnego i rady. co należy zmienić. Gdyby jednak ta sama osoba udała się do dra Sigmunda Freuda – wjej epoce, ten niemoralny dziadek psychoanalizy oparłby się wygodnie w swoim krześle przyjmując postawę specjalisty i analizował zahamowania seksualne pacjenta. Gdyby pacjent szukał pomocy u dra Arthura Janova, twórcy terapii opartej na krzyku pierwotnym, zostałby zachęcony do tarzania się po podłodze i krzyczenia jak niemowlę (jak głupia wydaje się ta forma „leczenia” z mojego punktu widzenia!). Inni nowocześni terapeuci domagaliby się od tego samego pacjenta, by starał się we wzajemnym ataku z członkami grupy terapeutycznej lub rozebrał się do naga w jej obecności, czy zbił pasem własnego ojca i matkę. Wierzcie łub nie, ale kilka lat temu jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów poruszanych na konferencjach psychiatrycznych było to, czy pacjentki nie powinny odbywać stosunku płciowego ze swoimi terapeutami mężczyznami! Czy już zupełnie oszaleliśmy? Gdy ludzie odrzucają swoje zasady etyczne, przestają być sensowni, bez względu na posiadane stopnie naukowe i uprawnienia. Być może właśnie dlatego psychiatria określana jest mianem „nauki, w której studiują idioci” (nie mam zamiaru ubliżać samej tradycyjnej profesji psychiatrii).

dalej

Dzieci o silnej woli

Chcę właściwie kierować moimi dziećmi o silnej woli. Obawiam się, że złamię ich ducha i nadszarpnę w jakiś sposób ich emocje. Jak mam postępować w obliczu ich złego zachowania, bez zranienia godności?

dalej

Przewaga Boga nad szatanem

Zwróćmy się do Pisma Świętego po słowo zachęty: „W czym bowiem sam cierpiał będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom” (Hbr 2,18). Odnośnie mocy Bożej w przekazywaniu nam Jego woli: „nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. (Proszę w nich), aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. (Niech da) wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym pomnażamy ogrom Jego mocy względem nas wierzących – na podstawie działania Jego potęgi i siły” (Ef 1, 16- 19).

dalej

Argument przeciwko wymierzaniu klapsów – ciąg dalszy

Czwarty argument przeciwko rozumnemu stosowaniu kary cielesnej podchodzi od tych, którzy uważają tę karę za szkodliwą dla poczucia własnej godności i wartości dziecka. Wystarczy w tyin miejscu powiedzieć, że dziecko potrafi doskonale rozróżnić, czy rodzice wyrażają miłość, czy nienawiść. Dlatego dziecko, które wie, że zasługuje na lanie, wydaje się bardziej odprężone, gdy je w końcu otrzyma, niż obrażone za wymierzoną karę, rozumie jej celowość i docenia kontrolę jaką sprawuje ona nad jego impulsami- Takie rozumienie zagadnienia przez dziecko zostało pięknie zilustrowane przez ojca, który opowiedział mi o przypadku, gdy jego pięcioletni syn był nieposłuszny w restauracji. Chłopak opryskliwie odzywał się do matki, oblewał wodą młodszego brata i rozmyślnie był nieznośny. Po czterokrotnym zwróceniu uwagi, co nie przyniosło żadnego efektu, ojciec wziął syna za ramię, wyprowadził na teren parkingu i przystąpił do wymierzania mu lania. Scenę tę obserwowała pewna wścibska kobieta, która wyszła za nimi z restauracji i poszła na parking. Gdy zaczęło się egzekwowanie kary, pogroziła ojcu palcem i wrzasnęła: „Niech pan zostawi tego chłopca w spokoju! Niech pan go puści! Jeśli pan nie przestanie, zawołam policję”. Pięciolatek, który płakał i skakał, nagle przestał ryczeć i zdumiony powiedział do ojca: „Co się stało tej kobiecie, tatusiu?” Rozumiał celowość kary, czego nie rozumiała jego „wybawczym”. Chciałbym, żeby dr Valusek i jego współcześni byli tak spostrzegawczy jak to dziecko.

dalej

Niezdolność do osiągnięcia akceptacji społecznej

Oczywiście niezdolność do osiągnięcia akceptacji społecznej nie jest tylko nieprzyjemnym uczuciem u młodzieży taki brak poczucia własnej wartości może zniszczyć chęć do życia. Trzeba nauczyć rodziców i nauczycieli rozpoznawania wczesnych symptomów rozpaczy w okresie wrażliwych, podatnych na wpływy lat wieku dziecięcego i, co ważniejsze, nauczyć ich, jak w tych sytuacjach postępować. .

dalej

.,Brzydkie kaczątko” i jego przykład

Rozumiem, w jaki sposób społeczeństwo ocenia wartości dziecka na podstawie jego fizycznej atrakcyjności. Ale skąd ono dowiaduje się o tej ocenie tak wcześnie? Przy pomocy jakiego mechanizmu to podejście kulturowe jest przekazywane dzieciom w wieku przedszkolnym?

dalej

Rola męża w okresie menstruacji żony

Rola męża w okresie menstruacji żony powinna być w pewnym sensie podobna do roli rozumiejącego, kochającego i delikatnego rodzica. Tak jak rodzice więcej dają niż biorą, mężczyzna powinien w tym czasie wspierać swoją żonę na wszelkie możliwe sposoby.

dalej

Żona i przecistawienie się opinii poblicznej

Wszystkie te głęboko zakorzenione wartości, które wiele dzisiejszych gospodyń rozpaczliwie, próbuje zachować, są nieustannie poddawane wściekłym atakom samego pieklą. Środki masowego przekazu – radio, telewizja i prasa – niezmordowanie pracują nad tym, by podrzeć na strzępy pozostałości tradycji chrześcijańskiej. A kobiety, które wierzą w to duchowe dziedzictwo są niemalże kamienowane! Wmawia im się, że są głupie, staroświeckie i niespełnione i w wielu wypadkach ich poczucie godności własnej narażone jest na nieodwracalne szkody. Walczą one przeciwko potężnemu ruchowi społecznemu prawie bez żadnego wsparcia z czyjejkolwiek strony.

dalej

Jaką rolę odgrywa odżywianie przy nadpobudliwości?

Rola odżywiania przy nadpobudliwości jest bardzo kontrowersyjnym zagadnieniem, którego nie czuję się upoważniony rozwiązać mogę jedynie przedstawić moje własne zdanie na ten temat, Amerykanom wpaja się, że nadpobudliwość jest wynikiem spożywania produktów o czerwonym zabarwieniu, zbyt dużej ilości cukru, nieodpowiednich witamin oraz innych tym podobnych przyczyn wywodzących się z niedobrego odżywiania. Ani przez chwilę nie wątpię, że niewłaściwe nawyki w jedzeniu są zdolne zniszczyć nas fizycznie i że z łatwością mogłyby być powiązane ze zjawiskiem nadpobudliwości. Jestem jednak zdania, że autorzy licznych modnych książek na ten temat usiłują przedstawić swoje domysły w formie dowiedzionych faktów. Na wiele pytań nie ma jeszcze odpowiedzi, co tłumaczy, dlaczego lak wiele „autorytetów” prowadzi między sobą gwałtowne spory.

dalej

Godność osobista w małżeństwie

To, co tutaj zalecam jest niezwykle trudne do wyrażenia słowami i jestem pewien, że nie wszyscy czytelnicy dobrze mnie zrozumieją. Nie sugerowałem, żeby wpadać w złość tupiąc nogami zażądać swoich domowych praw – lub być zgryźliwym w rozmowie albo wcale się nie odzywać. Proszę mnie nie kojarzyć z owymi głosami, które się dziś słyszy, a które mobilizują szeregi kobiet do walki na śmierć i życie przeciwko płci przeciwnej. Nic nie jest dla mnie tak mało pociągające jak widok rozzłoszczonej niewiasty zdecydowanej w taki czy inny sposób uzyskać to, co się jej należy. Nie, rozwiązanie nie tkwi we wrogiej agresji, ale w spokojnym poczuciu własnej godności!

dalej

Postawa wobec homoseksualizmu

W Rz 1, 26-27 jest opisany stosunek Boga do homoseksualizmu w słowach również nie pozostawiających cienia wątpliwości: Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą. zapalali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponoszący zapłatę należną ze zboczenia.

dalej