Category Bez kategorii

Zasady dobrej dyscypliny

Rodzice sąsiadujących ze sobą muszą nauczyć się rozmawiać ze sobą o swoich dzieciach. Nie ma szybszej drogi do gniewu matki, jak krytyka jej dziecka przez inną matkę. Istotnie, jest to delikatny problem. Oto dlaczego typowe warunki sąsiedztwa, tak jak w pani przypadku, tworzą małe „sprzężenia zwrotne” między rodzicami a zachowaniem dzieci. Dzieci wiedzą, że nie ma kanałów porozumienia między dorosłymi i korzystają z istnienia tej bariery. Potrzebna jest matka mająca odwagę powiedzieć: „Chcę, aby mi powiedziano co moje dziecko robi, gdy jest poza własnym podwórkiem. Jeśli szaleje z innymi dziećmi, chciałabym to wiedzieć. Jeśli okazuje lekceważenie dorosłym, proszę mi o tym powiedzieć. Nie potraktuję tego jak plotkowanie i nie obrażę się, kiedy mi o tym powiecie. Mam nadzieję, że będę mogła również podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat waszych dzieci. Żadne z waszych dzieci nie jest doskonałe. Nauczmy się więc lepiej je uczyć, w czym może pomóc otwarta rozmowa o nich”.

dalej

Czy leki rozwiązują wszystkie problemy z nadpobudliwością?

– Zazwyczaj nie. Rozważmy trzy podstawowe objawy w świetle leczenia farmakologicznego:

– 1. Nadruehliwość. Właściwa recepta może być bardzo skuteczna w „znormalizowaniu” aktywności ruchowej dziecka. W opanowaniu tego objawu leczenie wykazuje największą skuteczność.

dalej