Category Bez kategorii

Czy wszelka złość jest grzechem?

Rzecz jasna nie wszystko, co mieści się pod formułą ..złość” jest naruszeniem prawa bożego, jako że w liście do Efezjan 4,26 jesteśmy pouczani: „Gniewajcie się, a nie grzeszcie”. Wiersz ten mówi mi, że jest różnica między silną emocją a kipiącą wrogością, którą Pismo Święte zawsze potępia. Wydaje się, że naszym pierwszym zadaniem jest wyjaśnienie tej różnicy. .

dalej

Złość powinna znajdować ujście na zewnątrz

Odnośnie do zagadnień psychologicznych zawartych w pańskim pytaniu, trzeba przyznać, że niewątpliwie jest pewna słuszność w obecnym przekonaniu, że uczucia złości nie powinny być przechowywane wewnątrz. Z chwilą, gdy jakiekolwiek potężne uczucie o zabarwieniu negatywnym zostanie zepchnięte poza obręb naszej świadomości, kiedy jeszcze w pełni w nas ono szaleje, ma potencjalną moc rozdarcia i rozerwania nas od środka. Proces, poprzez który spychamy silne uczucie w sferę naszej nieświadomości nazywa się „tłumieniem”, jest niebezpieczny z psychologicznego punktu widzenia. Napięcie w nim wytwarzane pojawi się zwykle gdzie indziej w postaci depresji, niepokoju, lub całego łańcucha zaburzeń fizycznych.

dalej