Co jest przyczyną homoseksualizmu?

Homoseksualizm ma wiele przyczyn, podobnie jak gorączka może wypływać z wielu źródeł. Uogólniając jednak, można powiedzieć, że homoseksualizm często wydaje się być następstwem nieszczęśliwego życia rodzinnego, obejmującego zwykle pomieszanie tożsamości płciowej.

Jakie jest najbardziej typowe środowisko domowe przyszłego homoseksualisty? Znów występuje duże zróżnicowanie uwarunkowań i wszelkim proponowanym uogólnieniom można przeciwstawić liczne wyjątki. Jeśli jest jakaś wspólna nic, to wydaje się nią być dom, w którym dominuje matka, nadmiernie zapobiegawcza i zaborcza, ojciec natomiast odrzuca i ośmiesza dziecko. Przeciwstawna sytuacja powstaje także wtedy, gdy matka odrzuca syna, ponieważ jest mężczyzną. Istnieją inne przypadki, kiedy homoseksualizm pojawia się w pozornie szczęśliwej' rodzinie, w której nie ma żadnych wyraźnych naruszeń ról rodzicielskich. Muszę podkreślić, że jest wiele hipotez na temat pochodzenia tego zboczenia, ale ostateczne wnioski nie są jeszcze dostępne.

Co mogą zrobić rodzice, aby zapobiec homoseksualizmowi swoich dzieci? Najlepszym środkiem zapobiegawczym jest umocnienie życia rodzinnego. Homoseksualizm może się zdarzyć, jak zaznaczyłem, w kochającej się rodzinie, ale jest mniej prawdopodobny u dzieci, których rodzice są ze sobą dobrze zgrani. Nie sądzę, że należy się obawiać takiej możliwości, jako czegoć czemu nie można zapobiec. Jeśli rodzice stworzą zdrowe, trwale środowisko domowe i korltrolują u dziecka rozwój odpowiedniej roli płciowej, wówczas wystąpienie homoseksualizmu jest mało prawdopodobne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>