Czy bycie matką i gospodynią domową jest nudne?

Jaką odpowiedź ma Pan dla tych, którzy twierdzą, że bycie matką i gospodynią domową jest nudno i monotonne? Mają rację, ale powinniśmy zauważyć, że na dobrą sprawę każde inne zajęcie jest również nudne. Cóż podniecającego znajdziemy w pracy telefonistki, która przez cały okrągły dzień włącza i wyłącza wtyczki połączeń telefonicznych patologa medycznego, który od rana do wieczora bada preparaty mikroskopowe i kultury bakterii dentysty, który cale życie spędza na borowaniu i plombowaniu, plombowaniu i borowaniu prawnika czytającego zakurzone księgi w zacisznej bibliotece pisarza piszącego stronę po stronie? Niewielu z nas doświadcza podniecającego bicia serca w każdym momencie naszego życia zawodowego. Kilka lat temu w czasie pobytu w Waszyngtonie mieszkałem w hotelu, w sąsiedztwie słynnego wiolonczelisty, który miał tego wieczoru dać w tym mieście koncert muzyki klasycznej. Słyszałem przez ścianę, jak ćwiczył – przez wiele godzin. Nie odtwarzał żadnych pięknych fragmentów symfonii – wciąż na nowo powtarzał gamy i zestawy ćwiczeń. Zaczął ćwiczyć wczesnym rankiem (wierzcie mi!) i nie przerwał aż do momentu koncertu. Jestem pewien, że gdy tego wieczoru wyszedł na scenę, wielu jego słuchaczy pomyślało sobie „Co za fascynujące życie!”. Też mi urok! Ja przypadkowo wiedziałem, że muzyk ten spędził cały dzień w pustym hotelowym pokoju w towarzystwie swojej wiolonczeli.

Instrumenty muzyczne są, jak wiadomo, strasznymi rozmówcami. Nie. wątpię by zawód gospodyni i matki był bardziej nudny niż większość innych zawodów, zwłaszcza jeśli kobieta nie zechce być odcięta od kontaktów z innymi ludźmi. Gdy chodzi natomiast o wagę zadania, żaden zawód nie ma takiej odpowiedzialności jak formowanie i kształtowanie nowej istoty ludzkiej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>