Czy leki rozwiązują wszystkie problemy z nadpobudliwością?

– Zazwyczaj nie. Rozważmy trzy podstawowe objawy w świetle leczenia farmakologicznego:

– 1. Nadruehliwość. Właściwa recepta może być bardzo skuteczna w „znormalizowaniu” aktywności ruchowej dziecka. W opanowaniu tego objawu leczenie wykazuje największą skuteczność.

– 2. Trudności psychologiczne. Leki są mniej skuteczne w wyeliminowaniu problemów emocjonalnych. Z chwilą gdy dziecko zostało „przyhamowane”, musi się na dobre rozpocząć proces budowaniajego obrazu samego siebie i akceptacji społecznej. Przepisanie leków może umożliwić osiągnięcie tego celu, ale samo w sobie nie likwiduje problemu.

– 3. Problemy percepcji wzrokowej. Stosowanie leków jest bezużyteczne w rozwiązaniu niewłaściwego funkcjonowania układu nerwowego utrudniającego postrzeganie.

Jest rzeczą oczywistą, że leczenie farmakologiczne nie rozwiązuje wszystkiego. Musi być ono połączone między innymi ze współpracą rodziców oraz specjalnym nauczaniem.

Często zakłada się, że należy spełniać wszelkie zachcianki dziecka nadmiernie aktywnego, ponieważ ma ono zaburzenie fizyczne. Zupełnie się z tym nie zgadzam. Każdy maluch potrzebuje poczucia pewności, jaką daje określenie granic i dziecko nadpobudliwe nie stanowi w tym względzie wyjątku. Dziecko takie powinno być pociągane do odpowiedzialności za swoje zachowanie tak samo jak reszta rodziny. Oczywiście należy dostosować poziom naszych oczekiwań w stosunku do dziecka do jego ograniczonych możliwości. Od większości dzieci można na przykład wymagać dla celów dyscyplinarnych, aby siedziały spokojnie na krześle, podczas gdy dziecko nadpobudliwe nie byłoby w stanie wykonać takiego polecenia. Podobnie lanie często nie odnosi skutku u takiej bardzo wrażliwej iskierki. Tak jak cale wychowanie, lak i środki dyscyplinarne muszą być w przypadku dzieci nadpobudliwych dostosowane do ich wyjątkowych cech i potrzeb. >.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>