Czy religia powinna być nauczana w szkołach publicznych?

Nie, w sensie doktryny lub zespołu dogmatów. Musi być chronione prawo rodziców do wyboru dla ich dziecka orientacji religijnej i żaden administrator ani nauczyciel nie powinien sprzeciwiać się temu. czego dziecko uczy się w domu. Z drugiej strony, ogromna większość Amerykanów wyznaje wiarę w Boga. Dobrze byłoby, aby ten bezimienny Bóg był wyznawany w szkole. Decyzja Sądu Najwyższego zakazująca odmawiane w szkole nawet cichej modlitwy jest moim zdaniem niefortunnym krokiem. Prawa zdecydowanej mniejszości dzieci pochodzących z domów ateistycznych, mogłyby z łatwością być chronione przez szkołę. Interesującą bowiem rzeczą jest, że Sądy kategorycznie zakazały odmawiania nawet cichej modlitwy w klasach, a każda sesja Kongresu zaczyna się od odmówienia (głośno) modlitwy. Sąd Najwyższy wydał w 1981 roku ustawę, aby szkoły nie wywieszały dziesięciorga przykazań na swoich tablicach ogłoszeń, gdy tymczasem te same biblijne nakazy są wypisane na ścianach budynku Sądu Najwyższego! O czym świadczy taka sytuacja, gdy chodzi o rozsądek naszych sędziów w tworzeniu oblicza moralnego narodu?

Zaobserwowałem, że uczniom szkół podstawowych i młodszych klas szkół średnich bardziej podobają się nauczyciele surowi. Dlaczego tak się dzieje?

Tak. Nauczyciele, którzy utrzymują porządek si( bardziej szanowani pod warunkiem, że nie są gderliwi lub prostaccy. Nauczyciel, który potrafi panować nad klasą, a nie jest przy tym agresywny, jest zawsze łubiany przez uczniów. Jednym z powodów lego jest fakt, że porządek kojarzy się zawsze z bezpieczeństwem. Jeżeli klasa nie jest kontrolowana, zwłaszcza w szkole podstawowej, dzieci boją się siebie nawzajem. Jeśli nauczyciel nie potrafi zapanować nad klasą, to jak przeszkodzi agresywnemu dziecku w jego działaniu? Jak przeszkodzi w wyśmiewaniu się jednych dzieci z innych na przykład mniej zdolnych?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>