Czy wszelka złość jest grzechem?

Rzecz jasna nie wszystko, co mieści się pod formułą ..złość” jest naruszeniem prawa bożego, jako że w liście do Efezjan 4,26 jesteśmy pouczani: „Gniewajcie się, a nie grzeszcie”. Wiersz ten mówi mi, że jest różnica między silną emocją a kipiącą wrogością, którą Pismo Święte zawsze potępia. Wydaje się, że naszym pierwszym zadaniem jest wyjaśnienie tej różnicy. .

Czy możliwe jest powstrzymanie się przed wszelkim uczuciem złości? Nie. Ważne jest. abyśmy pamiętali, że złość ma naturę emocjonalną, ale również biochemiczną. Organizm ludzki jest wyposażony w automatyczny system obronny, zwanym mechanizmem „ucieczki lub walki”, który przygotowuje eałe ciało do działania. W obieg krwi wprowadzona zostaje adrenalina, co wywołuje szereg reakcji fizjologicznych wewnątrz organizmu. Wzrasta ciśnienie krwi, a także zostaje przyspieszone bicie serca. Oczy rozszerzają się, aby lepiej widzieć to, co dzieje się po obu stronach, ręce zaczynają się pocić, a wargi wysychają: mięśnie natomiast doznają nagiego przypływu energii. W ułamku sekundy jednostka przechodzi ze stanu spokoju w- „stan alarmowy”. 4 co najistotniejsze, jest to reakcja odruchowa, która zachodzi hez udziału naszej woli.

Z chwilą gdy zostaną uwolnione hormony „ucieczki lub walki”, nie sposób zlekceważyć uczuć, jakie one wywołują. Równałoby się to zaprzeczeniu istnienia bólu zęba lub jakiegokolwiek innego burzliwego zjawiska fizycznego. A ponieważ Bóg stworzył laki system jako środek, za pomocą którego organizm może bronić się przed niebezpieczeństwem, nie sądzę, by potępiał On nas za jego prawidłowe funkcjonowanie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>