Czym różnią się kobiety i mężczyźni pod względem emocjonalnym?

Emocje kobiety są kształtowane przez trzy wyłącznie kobiece funkcje reprodukcyjne: menstruację, karmienie piersią i ciążę. Ponadto podwzgórze, znajdujące się u podstawy mózgu i zwane „siedzibą emocji”, najwyraźniej działa u kobiet inaczej niż u mężczyzn. Na przykład ostry uraz łub szok emocjonalny dochodzi w postaci odpowiednich sygnałów do podwzgórza, gdzie są one zinterpretowane, a następnie przekazane za pomocą neuronów i hormonów do przysadki. Przysadka często reaguje na to przez zmiany w biochemicznym układzie kobiety, przerywając na przykład normalny cykl miesiączkowy na sześć miesięcy lub dłużej. Fizjologia kobiety to bardzo delikatny instrument, znacznie bardziej skomplikowany i wrażliwy niż jego męski odpowiednik. Jest dla mnie wciąż tajemnicą, dlaczego niektóre kobiety uważają ten fakt za obraźli- wy.

Wspomniał Pan o niektórych różnicach fizjologicznych między obiema płciami i o wynikających z nich odmiennych reakcjach emocjonalnych. Czy mógłby Pan teraz przejść do bardziej subtelnych przejawów kobiecej i męskiej odrębności?

Medycyna nie zdaje sobie jeszcze sprawy ze wszystkich rozgałęzień odrębności płciowej. Implikacje te są niezwykle subtelne. Gdy na przykład prowadzący badania spacerowali sobie spokojnie wokół szkół średnich i po terenach uniwersyteckich obserwując zachowanie się osób obydwu płci, zauważyli, że mężczyźni i kobiety różnią się nawet sposobem noszenia książek. Młodzi mężczyźni nosili je z reguły pod pachą lub przy boku. Kobiety i dziewczęta natomiast kołysały zazwyczaj swoje książki przy piersi, tak jak trzyma się dziecko. Któż jest w stanie określić, jak wiele innych wpływów związanych z płcią znajduje się w podświadomości?

Czym różnią się kobiety i mężczyźni pod względem emocjonalnym? Część 2

Trzeba przyznać, że niektóre z zaobserwowanych różnic między płciami są wytworem kultury. Nie wiem, jak wyodrębnić te, które mają charakter wyłącznie genetyczny spośród tych, które stanowią wyuczone reakcje. Szczerze mówiąc nie ma to chyba wielkiego znaczenia. Faktem jest, że różnice istnieją, czymkolwiek są one spowodowane, i współczesna rewolucja kulturalna nie zmieni większości z nich w żaden istotny sposób. Ryzykując, iż zostanę obwołany propagatorem stereotypów płciowych lub męską szowinistyczną świnią (lub czymś jeszcze gorszym), chciałbym naszkicować kilka wzorców emocjonalnych typowych dla kobiet w odróżnieniu od mężczyzn.

Następstwem zdolności reprodukcyjnej kobiet jest fakt, iż bardziej doceniają one stabilizację, bezpieczeństwo oraz trwałe relacje międzyosobowe. Innymi słowy kobiety są bardziej zwrócone ku przyszłości ze względu na swą fizjologię prokreacji oraz jej czynnik motywacyjny, jakim jest troska o dzieci.

Związane z pierwszą z wymienionych tu cech jest emocjonalne inwestowanie kobiety w dom, które zwykle przewyższa wkład męża. Zazwyczaj bardziej niż on troszczy się ona o pomniejsze szczegóły związane z domem, funkcjonowaniem rodziny itp. Podam przykład z własnego życia. Postanowiliśmy z żoną zainstalować na naszym podwórku za domem nowy rożen gazowy. Gdy instalator wykonał zlecenie i odszedł, oboje z Shirley zauważyliśmy, że umieścił on całe urządzenie mniej więcej o sześć ca li za wysoko. Zerknąłem na nie mówiąc: „Hmm, no tak, nie ulega wątpliwości, że się pomylił. Ten słupek jest trochę za wysoki. A przy okazji, co mamy dzisiaj na obiad?” Reakcja Shirley była diametralnie inna. Zawołała: „Instalator zrobił to tak, że wszystko sterczy w powietrzu. Nie mogę tego znieść!” Nasze krańcowo odmienne punkty widzenia obrazowały klasyczną różnicę w intensywności emocji związanych z domem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>