Dr Dobson mówi na temat rodzin

Przedruk wywiadu / James cm Dobsonem przeprowadzonego przez redukcję czasopisma Chri.ohtii limtU i opublikowanego po raz pierwszy w numerze z lipca sierpnia 1979 lego pisma.

(Malcría) użyto za pozwoleniem). Rozmowa z doktorem James’em Dobsonem, jednym z czołowych amerykańskich specjalistów w sprawach rodziny.

Doktorze Dobson, czy istnieje wyczerpująca recepta chrześcijańska na rozwiązanie problemów rodziny? Albert Einstein spędził ostatnie trzydzieści lat swego życia na szlachetnym usiłowaniu sformułowania jednolitej teorii, która wyjaśniałaby wszystkie wymiary fizyki, ale nigdy mu się to nie udało. Podobnie wątpię, czy osobowość ludzką będzie można kiedy kolwiek zredukować do jednego zrozumienia. Jesteśmy nazbyt skomplikowani, by nas w len sposób uprosić. Z innego punki u widzenia istnieje pewna ..formuła”, którą stosuje się do wszystkich relacji mam na myśli miłość. Konflikty wydają się rozwiązywać same. gdy ludzie żyją zgodnie z I Kor 1.1 (unikającszukania poklasku, unoszenia się pychą, drażliwości. zazdrości, interesowności, niecierpliwości, unoszenia się gniewem itd.). Ostateczna recepta na harmonijne życie zawarta jest w tym jednym rozdziale i wątpię, czy jakiekolwiek nowe „odkrycie” zdoła ją ulepszyć.

Co to praktycznie oznacza? Jakie zastosowanie ma na przykład ta formuła do dzieci, które nieustannie biją się i kłócą? Jestem przekonany, że wiele problemów emocjonalnych jakie mają dorośli ma swe źródło w złośliwości i brutalności rodzeństwa i rówieśników z czasu wczesnych doświadczeń w domu. Poczucie godności własnej to delikatny kwiat, który łatwo zniszczyć za pomocą drwiny i szyderstwa, jakie zazwyczaj występują wśród dzieci. Ale nie powinno tak być. Jednym z głównych obowiązków rodziców i nauczycieli (szczególnie tych. którzy wierzą w Chrystusa) jest wpojenie dzieciom wzajemnej miłości. To jest do zrobienia. Większość dziewczynek i chłopców posiada za zewnętrzną bezlitosną maską łagodnego i wrażliwego ducha. Dorośli, którzy nie żałują czasu na pielęgnowanie tej wrażliwości mogą wzbudzić w swoim dziecku szczere współczucie dla upośledzonego kolegi, dziecka otyłego, brzydkiego, upośledzonego w rozwoju czy po prostu młodszego. Ale gdy brakuje takiego wczesnego pouczenia, pojawia się często duch wrogiego współzawodnictwa, który może stanowić przeszkodę w służeniu Chrystusowi w późniejszym życiu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>