Dyscyplina wobec niemowląt i małych dzieci

Niektórzy psycholodzy, zwłaszcza bebawioryści, są zdania, że dzieci rodzą się jako „białe karty” pozbawione osobowości, dopóki nie zetkną się ze środowiskiem. Czy Pan się z tym zgadza?

Nie. Jestem pewien, że osobowość nowo narodzonych dzieci zmienia się istotnie zanim pojawiają się wpływy rodziców i środowiska. Każda matka dwojga lub więcej dzieci przyzna, że każde z nich ma inną osobowość. Liczne autorytety w dziedzinie pediatrii zgadzają się obecnie z tym, że te ,,skomplikowane” małe osoby nazywane dziećmi nie są bynajmniej „białymi tablicami” w momencie pojawienia się na świecie. W jednej z prac badawczych (Chess, Thomas i Birch) przedstawiono 9 rodzajów zachowań, którymi dzieci różnią się między sobą. Zachowania te mają tendencję do utrwalania się w dalszym życiu i mają wpływ na aktywność, odpowiedzialność, nastrój.

Jedna z cech charakterystycznych noworodka (nie wymieniona w tej pracy) bardzo mnie interesuje, gdyż odnosi się do cechy, którą można nazwać „silą woli”. Wydaje się, że niektóre dzieci rodzą się z uległym nastawieniem wobec zewnętrznego autorytetu. Jako niemowlęta nie płaczą często, dobrze śpią całą noc, uśmiechają się podczas przewijania, cierpliwie czekają na spóźniony posiłek. Jako doroślejsze dzieci chętnie utrzymują czystość w pokoju, potrafią się same przez dłuższy czas bawić. Wydaje się, że takich dzieci nie jest dużo (w moim domu nie ma). Tak jak pewne dzieci s| w naturalny sposób zgodne, inne wykazuj) od urodzenia krnąbrność. Oczekują, że jedzenie będzie im podane na zamówienie i chcą mieć matkę na każde zawołanie. W miarę upływu czasu coraz jawniej wyrażają swoją wolę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>