Dziecko uczy się zła od rodziców i społeczeństwa?

Wiele ludzi sądzi, że dzieci są w zasadzie dobre, a tylko od rodziców i reszty społeczeństwa uczą się złego. Czy zgadza się Pan z tym?

Jeśli mają na myśli to, że wszystkie dzieci są wartościowe i zasługują na miłość i szacunek, to oczywiście zgadzam się. Ale jeśli uważają, że dzieci z natury są bezinteresowne i bezgrzeszne przed Bogiem, nie mogę się zgodzić. Pragnąłbym, żeby taka ocena ludzkiej natury była prawdziwa, ale sprzeciwia się temu rozumieniu tekst biblijny. Jeremiasz pisał: „Serce jest zdradliwsze niż wszystka inne t niepoprawne – któż je zgłębi/” {Jr 17,9).

Natchniony wgląd proroka w naturę ludzką potwierdza cała historia ludzkości. Drogi cywilizacji znaczone są od czasów Adama aż do naszych czasów morderstwem, wojną, gwałtem i grabieżą. Ten rejestr złych czynów podważa pogląd, że dzieci są czyste i święte przy urodzeniu, a złego uczą się od swoich niedobrych rodziców.

Oczywiście w ciągu ostatnich 600 lat musiała być przynajmniej jedna generacja, której rodzice postępowali sprawiedliwie. Ale chciwość, pożądliwość i samolubstwo charakteryzowały nas wszystkich. Czy taka natura dostrzegalna jest też u dzieci? Tak uważał król Dawid, ponieważ wyznawał: ,,…w grzechu poczęła mnie matka”{Psalm 51,5). Jaka jest więc istotna różnica między tymi dwoma poglądami na temat natury dzieci? Rodzice, którzy uważają, że wszystkie dzieci są napełnione dobrocią i słońcem pozwalają, aby rozwijały swoją naturę dalej. Z drugiej strony rodzice, którzy dostrzegają u dzieci wewnętrzną walkę pomiędzy dobrem a złem, będą robili wszystko, aby wpłynąć na wybór dokonywany przez dziecko, by ukształtować jego wolę i zapewnić mu solidne, ‚duchowe podstawy. Zdają sobie też sprawę z niebezpieczeństwa zawartego w wyzwaniu wyrażonym w 1 Sm 15,23: „Bo opór jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbrność jak grzech bałwochwalstwa”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>