Edukacja płciowa w szkołach – rozwinięcie

Co Pan my śli o nauczaniu dzieci tradycyjnych ról męskich i żeńskich? Czy według Pana chłopcy powinni wykonywać prace dziewczęce i odwrotnie?

Trend w kierunku mieszania ról męskich i żeńskich bardzo rozpowszechniony (w USA). Kobiety palą papierosy i noszą spodnie. Mężczyźni używają perfum i noszą biżuterię. Istnieje pewna trudność w identyfikacji płci według długości włosów, manier, zainteresowań i zajęć, a tendencja w tym kierunku postępuje. Takie podobieństwo między mężczyznami i kobietami powoduje duży zamęt w umysłach dzieci co do ich własnej identyfikacji. Nie mając wyraźnego modelu do naśladowania, muszą błądzić w poszukiwaniu właściwego zachowania i postawy. Zatem, podkreślam mocna rolę tradycyjnego nauczania ról męskich i żeńskich we wczesnym okresie życia. Ról tych uczymy przez ubiór, identyfikowania się z rodzicami tej samej płci i do pewnego stopnia – przez dobór odpowiednich zabawek i pracy. Nie sugeruję, że irzeba bać się chłopięcych tendencji u dziewcząt i wzbraniać się przed wymaganiem od chłopców zachowań dorosłych mężczyzn. Nie jest też zabronione, aby chłopiec mył talerze, a dziewczyna pomagała przy samochodzie. Z drugiej strony, powinniśmy delikatnie popychać nasze dzieci w kierunku właściwej roli jaką narzuca im płeć.

W wielu amerykańskich uniwersytetach dopuszczone jest wspólne ż.ycie kobiet i mężczyzn w koedukacyjnych akademikach, a nawet w sąsiadujących ze sobą pokojach. W innych dopuszczono do odwiedzania się członków obu pici. Czy według Pana będzie to sprzyjać powstaniu zdrowszej atmosfery w sprawach seksu’.’

Zapewne sytuacja ta będzie sprzyjała życiu płciowemu i niektórzy uważają, że to dobrze. Obrońcy wspólnego mieszkania próbują nam wmówić, że młodzi mężczyźni i kobiety mogą żyć razem, nie robiąc tego co wynika z ich natury. To nonsens. Popęd płciowy jest najsilniejszą siłą ludzkiej natury. Wolałbym, aby ci. którzy popierają koedukacyjne akademiki uznali, że moralność nie jest dla nich najważniejszą sprawą. Jeśli moralność ma dla nas jakąś wartość, wtedy powinniśmy przynajmniej w jakimś stopniu umożliwić jej przetrwanie. Dzielenie wspólnych łóżek nie prowadzi nas w tym kierunku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>