Edukacja płciowa w szkołach

Dla dzieci z rodzin chrześcijańskich lub innych, o silnym poczuciu moralności, możliwa do przyjęcia edukacja seksualna powinna składać się z dwóch elementów. Po pierwsze, powinno się nauczać anatomii i fizjologii reprodukcji. Po drugie, trzeba omawiać postawy moralne i odpowiedzialność związaną z życiem płciowym. Te składowe elementy nie powinny być nigdy rozdzielane, jeśli traktuje się poważnie kwestię moralności! Wykształcenie seksualne bez odpowiedzialności prowadzi do poważnych i przykrych następstw! Wyjaśniać wszystkie mechanizmy reprodukcji bez nauki odpowiednich postaw i systemów kontrolnych, to tak jakby dawać dziecku naładowaną broń, bez wyjaśnienia jej obsługi.

Ostatnia książka dla rodziców twierdzi, że dobra edukacja seksualna zmniejszy liczbę przypadkowych związków i nieodpowiedzialność wśród młodzieży. Czy Pan się z tym zgadza?

Oczywiście nie. Nastoletni są obecnie lepiej poinformowani o sprawach płci niż kiedykolwiek wcześniej, chociaż tradycyjne zabawy między chłopcami i dziewczętami wydają się być tak samo popularne jak dawniej. Twierdzenie, że wiedza o fizjologii powstrzyma aktywność seksualną jest tak samo bezzasadne, jak sądzenie, że żarłok o dużej nadwadze będzie jadł mniej, gdy pozna procesy biologiczne związane z jedzeniem. Popieram właściwą edukację seksualną z innych powodów, ale nie mam złudzeń, co do jej wyłącznego wpływu na odpowiedzialność młodych ludzi. Jeżeli moralność ma wartość, musi być traktowana bezpośrednio, a nie przez „tylne drzwi” anatomii i fizjologii. O wiele większą siłę oddziaływania ma przedstawienie moralności we wszystkich jej formach za pomocą życiowych przykładów przez rodziców, których postępowanie ujawnia ich wierność oraz zaangażowanie wzajemne i wobec Jezusa Chryslusa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>