Nieznana kolumna 'type' w field list News - Szkoła Podstawowa w Witkowicach
off
Navigation
Kampania Razem Raźniej
Żonkilowe Pola Nadziei
Zadowolony Konsument
Kalendarz roku szkolnego
Szkoła Przyjazna Żywieniu
Bezpieczna Szkoła
Akademia Bezpiecznego Puchatka
Zawody w Pi?k? Halow? Ch?opców
SportDzisiejszego dnia odby?y si? zawody sportowe w pi?k? halow? Ch?opców o Puchar Wójta Gminy Kruszyna Starostwa Cz?stochowa w kategoriach: Szko?a Podstawowa i
Gimnazjum.

Szko?? Podstawow? reprezentowali nast?puj?cy uczniowie:

Hubert Dec
Adrian Jagusiak
Dominik Fajer
Damian Filipiak
Jakub Kowalczyk


Dru?yn wyst?puj?cych by?o pi??: Witkowice, Jacków, Kruszyna, Widzów, Lgota. Mecz w Kategorii Szko?a Podstawowa rozgrywane 2x5min. Poszczególne mecze przedstawia?y si? nast?puj?co:

Mecz rozpocz?cia
Witkowice - Jacków.
1:0 Hubert Dec
2:0 Hubert Dec
2:1
3:1 Jakub Kowalczyk
3:2
4:2 Hubert Dec
5:2 Jakub Kowalczyk

Mecz wygl?da? ciekawie, ale wida? by?o znacz?c? przewag? witkowiczan. Pod koniec pojedynku nie zosta? uznany gol samobójczy na korzy?? Witkowic.

Kruszyna - Lgota
0:1
0:2
0:3
0:4
0:5
1:5

Mecz pokaza? wyra?n? przewag?, pó?niejszych zdobywców drugiego miejsca, Lgoty.

Witkowice - Widzów
0:1
0:2
0:3
0:4
0:5
0:6

Mecz ten by? prawdziw? oznak? jak w?a?ciwie wygl?da?y te zawody. Trener, opiekun, a zarazem nauczyciel dru?yny z Widzowa by? s?dzi? tego? meczu. Wynik by? od razu znany. Stronnicze s?dziowanie by?o widoczne przez ca?e to spotkanie.

Jacków - Widzów
0:1
0:2
0:3
0:4

Kolejny mecz, w którym by?o ukazane stronnicze s?dziowanie. Pomoc s?dziego nie by?a jednak potrzebna, poniewa? ewidentnie na boisku panowa? zespó? z Widzowa.

Witkowice - Kruszyna
1:0 z rzutu karnego Hubert Dec
1:1
1:2
1:3

By?o to spotkanie o 3 miejsce, które niestety nasza "Podstawówka" przegra?a po zaci?tym meczu.

Widzów - Lgota
1:0
2:0
2:1

Mecz o pierwsz? pozycj? i Puchar Wójta Gminy Kruszyna Starostrwa Cz?stochowa wygrany przez Widzów. By?o wiele nieciekawych fauli, z czego powinien by? przynajmniej jeden karny.
Miejsca prezentuj? si? nast?puj?co:

1. ULKS Polonia Widzów
2. SP Lgota
3. SP Kruszyna
4. SP Witkowice
5. ULKS Jacków

W kategorii Gimnazjum udzia? bra?y trzy dru?yny Widzów, Witkowice oraz dru?yna z Kruszyny. Mecze rozgrywane by?y 2x7min.

Witkowice reprezentowali:

Norbert Kubacki
Adam Milczarek
Rafa? Górecki
Piotr Kordas
Pawe? Wo?niak


Mecz rozpoczynaj?cy t? cze?? by? pojedynek Witkowice - Widzów, z udzia?em wcze?niejszego, stronniczego s?dziego z Widzowa.

Witkowice - Widzów
0:1
0:2
0:3
0:4

Mecz by? bardzo wyrównany i zako?czy?by si? remisem, gdyby nie oczywista pomoc s?dziego.
Witkowice mia?y sporo ciekawych akcji, które najcz??ciej ko?czy?y si? tak jak w przypadku strze?u Norberta Kubackiego na s?upku lub poprzeczce.

Drugi mecz to starcie Witkowic i Kruszyny.

Witkowice - Kruszyna
0:1 niestety po b??dzie naszego bramkarza.
0:2 gol stracony poniewa? Norbert K. na nasze nieszcz??cie si? po?lizgn??
0:3
1:3 Norbert Kubacki ulokowa? pi?k? tu? przy s?upku.
2:3 Kolejny gol Norberta K. tym razem z rzutu wolnego.
3:3 pi?kna zespo?owa gra i na 3:3 podwy?sza Rafa? Górecki.
3:4 Kolejny b??d bramkarza Witkowic Paw?a Wo?niaka.
4:4 gol strzelony przez Adama Milczarka.
4:5 bez szans na obronienie tego strza?u.
5:5 Kolejny gol Norberta K. po gigantycznym rykoszecie.
5:6 Kolejne gole to tylko pogrom Witkowic.
5:7
5:8
5:9

Cudowna gra Witkowiczan przynios?a im tylko pi?? bramek, wida? by?o, ?e nasi br?zowi medali?ci zacz?li si? rozkr?ca?, ale co z tego jak by? to ostatni ich mecz. gra nie wygl?da?a za czysto, ale za to zachowania fair-play typu przeprosiny za nieprzemy?lane wej?cie. Po tym meczu pozycja Witkowiczan by?a pewna, trzecie miejsce.

Fina?

Kruszyna - Widzów
1:0
2:0
3:0
3:1
3:2
4:2

Mecz fina?owy ju? nie by? takim widowiskiem jak poprzednie spotkanie. Du?o si? nie dzia?o, oczywi?cie by?a widoczna stronnicza pozycja s?dziego. Mecz zako?czy? si? zwyci?stwem Widzowa.

1. Gim. Widzów
2. Gim. Kruszyna
3. Gim. Witkowice

Podsumowuj?c Widzów zosta? mistrzem w obydwóch kategoriach. Kruszyna zaj??a 3 oraz 2 miejsce, a Witkowice 4 i 3. Gra Naszego zespo?u nie zachwyca?a, ale tak?e nie by?a s?aba. Zaprezentowali?my si? przeci?tnie.

Utworzony przez Adrianus dnia 13.06.2007 - 15:24:03
Comments
Admin on 14.06.2007 - 20:40:05
AdminDo Wroc?awia z tym s?dzi?
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Ratings
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
off
GODŁO PAŃSTWOWE
Adres Szkoły
Szkoła Podstawowa
w Witkowicach
ul. Częstochowska 22
42-270 Kłomnice


tel: 34 328-92-01
e-mail: zswitkowice@o2.pl
www.zswitkowice.pl
Inspektor Ochrony Danych
Inspektor Ochrony Danych

mgr inż. Dagmara Witczak
kontakt: dw_iod@onet.pl
Login
Username

Password

Remember MeForgotten your password?
Request a new one here.
DOBRA SZKOŁA
GMINA KŁOMNICE
KURATORIUM OŚWIATY
OKE W JAWORZNIE
Copyright 2004
3982890 Unique Visits

Powered by powered by php-fusion © 2003-2007
Design by Design by Matonor