Nieznana kolumna 'type' w field list News - Szkoła Podstawowa w Witkowicach
off
Navigation
Kampania Razem Raźniej
Żonkilowe Pola Nadziei
Zadowolony Konsument
Kalendarz roku szkolnego
Szkoła Przyjazna Żywieniu
Bezpieczna Szkoła
Akademia Bezpiecznego Puchatka
Przedwczoraj szachy - dzisiaj cymbergaj
SportPoniewa? nasza strona rozpocz??a ponown? dzia?alno?? niedawno, nie zamie?cili?my harmonogramu zaj?? podczas tegorocznych ferii zimowych. Nie oznacza to jednak, ?e nie b?dzie ?adnych relacji z ww. zaj??. B?d? zamieszczone na stronie krótkie sprawozdania ze wszystkich sprawozda?, które wp?yn? do naszej redakcji. I tak dzisiaj dwie relacje: z turnieju szachowego i warcabowego oraz rozgrywek cymbergaja szóstkowego.

Turniej warcabowo-szachowy odby? si? 21. stycznia, a do zawodów stan??o 14 zawodników ze szkó? podstawowych oraz 3 zawodników z gimnazjów. Wyniki rywalizacji w kategorii gimnazjum przedstawiaj? si? nast?puj?co:
I miejsce Damian Wójcik (ZS w Garnku)
II miejsce Adam Ma?ek (ZS w Garnku)
III miejsce Mariusz Bugaj
M?odsi zawodnicy rozegrali wi?ksz? ilo?? partii, które pokaza?y, kto najlepiej my?li strategicznie.
I miejsce zaj?? Adrian Jassak (ZS w Zawadzie)
II miejsce Kamila Burzy?ska (ZS w Rzerz?czycach)
III miejsce Bartosz Krok (ZS w Witkowicach)
O godz. 11:00 rozpocz??y si? zmagania zawodników w królewskiej grze jak? s? szachy. W kategorii gimnazjum wystartowa?o tylko dwóch zawodników.
I miejsce zdoby? Adam Ma?ek, II Damian Wójcik. Ze szko?y podstawowej walczy?o dzielnie o mistrzostwo o?miu zawodników. Najlepszym okaza? si? Mateusz Wasiak (ZS w Garnku), II miejsce przypad?o Kamili Burzy?skiej (ZS w Rzerz?czycach) i dwa III miejsca dla Micha?a Wasiaka (ZS w Garnku) i Mateusza Migda?a (ZS w Rzerz?czycach). (za ks. Szumilasem)
Turniej zorganizowa? ks. Marek Szumilas, a nagrody uczestnikom wr?czy?a p. Dyrektor Dorota ?liwakowska.

W dniu dzisiejszym natomiast odby?y si? rozgrywki cymbergaja szóstkowego. W przewa?aj?cej mierze zawodnicy rozgrywali mecze ligowe. Odby? si? tylko jeden mecz pucharowy.
Do najbardziej zadowolonych dzisiaj zawodników nale?y z pewno?ci? Damian Filipiak - w?a?ciciel S-Kadry Nieznanice. Pokona? najgro?niejszych rywali w drodze do awansu do rozgrywek regionalnych i w tej chwili S-Kadra jest jedyn? dru?yn? bez straty punktu w A-klasie. O wynikach rywalizacji b?dzie mo?na przeczyta? na stronie cymbergaja szóstkowego: www.cymbergaj6.yoyo.pl
Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Ratings
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
off
GODŁO PAŃSTWOWE
Adres Szkoły
Szkoła Podstawowa
w Witkowicach
ul. Częstochowska 22
42-270 Kłomnice


tel: 34 328-92-01
e-mail: zswitkowice@o2.pl
www.zswitkowice.pl
Inspektor Ochrony Danych
Inspektor Ochrony Danych

mgr inż. Dagmara Witczak
kontakt: dw_iod@onet.pl
Login
Username

Password

Remember MeForgotten your password?
Request a new one here.
DOBRA SZKOŁA
GMINA KŁOMNICE
KURATORIUM OŚWIATY
OKE W JAWORZNIE
Copyright 2004
3982917 Unique Visits

Powered by powered by php-fusion © 2003-2007
Design by Design by Matonor