Nieznana kolumna 'type' w field list News - Szkoła Podstawowa w Witkowicach
off
Navigation
Kampania Razem Raźniej
Żonkilowe Pola Nadziei
Zadowolony Konsument
Kalendarz roku szkolnego
Szkoła Przyjazna Żywieniu
Bezpieczna Szkoła
Akademia Bezpiecznego Puchatka
Program Comenius
ComeniusW dniach 25.04. - 02.05.2011 r. pi?cioosobowa grupa uczniów wraz z opiekunami p. A. Knysak i p. W. Wro?skim, uda?a si? do malowniczej miejscowo?ci Fethiye w po?udniowej Turcji w ramach realizacji programu Comenius. By?a to przedostatnia wizyta dwuletniego projektu "Wspó?praca pokole?". Uczniowie Zespo?u Szkó? w Witkowicach, uczestnicz?cy w tej wizycie to: Julia Raj, Kamila Postawa, Kamila Wróbel, Tomasz Burzy?ski, Tomasz ?y?a. Oprócz uczniów z Polski do Fethiye przyby?y równie? delegacje z Niemiec oraz ?otwy. Nasz? podró? rozpocz?li?my od wyjazdu z Witkowic na lotnisko Pyrzowice w pobli?u Katowic. Nast?pnie, niema?ych wra?e? dostarczy? nam przelot samolotem tureckich linii lotniczych Onurair do Dalamanu, sk?d dotarli?my autokarem do Fethiye. W trakcie pobytu mieli?my mo?liwo?? nawi?za? nowe znajomo?ci, mi?o sp?dzi? czas na nauce, zabawie, zwiedzaniu, poznawaniu nowej kultury i j?zyka. Zobaczyli?my jak ucz? si? uczniowie w zaprzyja?nionej z nami prywatnej szkole podstawowej ?zel Fethiye. Wspólnie pracowali?my na zaj?ciach, mieli?my te? mo?liwo?? zwiedzenia miasteczka Fethiye. Korzystaj?c z przepi?knej, s?onecznej pogody udali?my si? na wycieczk? ?odzi? po Morzu ?ródziemnym. Zwiedzili?my równie? urokliwe miejsca, takie jak Park Saklikent, czy ruiny staro?ytnego amfiteatru w Tloss. Z pewno?ci? nie zapomnimy wspólnie sp?dzonych wieczorów przy kolacji i wtórze tureckiej muzyki, oraz wspólnych ta?ców. Mimo t?sknoty za rodzicami, przykro by?o nam opuszcza? ten przepi?kny kraj. Pe?ni niezapomnianych wra?e? i wspomnie? utrwalonych w fotografiach, opaleni promieniami s?o?ca wrócili?my do Witkowic.

p. Aleksandra Knysak

Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Ratings
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
off
GODŁO PAŃSTWOWE
Adres Szkoły
Szkoła Podstawowa
w Witkowicach
ul. Częstochowska 22
42-270 Kłomnice


tel: 34 328-92-01
e-mail: zswitkowice@o2.pl
www.zswitkowice.pl
Inspektor Ochrony Danych
Inspektor Ochrony Danych

mgr inż. Dagmara Witczak
kontakt: dw_iod@onet.pl
Login
Username

Password

Remember MeForgotten your password?
Request a new one here.
DOBRA SZKOŁA
GMINA KŁOMNICE
KURATORIUM OŚWIATY
OKE W JAWORZNIE
Copyright 2004
3982914 Unique Visits

Powered by powered by php-fusion © 2003-2007
Design by Design by Matonor