Nieznana kolumna 'type' w field list News - Szkoła Podstawowa w Witkowicach
off
Navigation
Kampania Razem Raźniej
Żonkilowe Pola Nadziei
Zadowolony Konsument
Kalendarz roku szkolnego
Szkoła Przyjazna Żywieniu
Bezpieczna Szkoła
Akademia Bezpiecznego Puchatka
Podsumowanie osi?gni?? sportowych
SportPodsumowanie osi?gni?? sportowych uczniów Z.S. w Witkowiczach w roku szkolnym 2011/2012.
Uczniowie naszej szko?y w ci?gu ca?ego roku szkolnego brali udzia? w ró?nych zawodach sportowych organizowanych na szczeblu gminnym oraz powiatowym. Wyniki poszczególnych zawodów oraz sk?ady reprezentacji szko?y przedstawiaj? si? nast?puj?co:10.10.2012 r. Kruszyna
Ogólnopolski Turniej Pi?ki No?nej Coca-Cola Cup Etap I
Miejsce I
Sk?ad: J. ?ysakowski, B. Rajca, K. Ma?olepszy, M. Kubik, H. Dec, ?. Olszewski , M. Maty?kiewicz

25.10.2012 r.
Ogólnopolski Turniej Pi?ki No?nej Coca-Cola Cup Etap II
Miejsce II
Sk?ad: J. ?ysakowski, B. Rajca, K. Ma?olepszy, P. Fajer, H. Dec, ?. Olszewski , M. Maty?kiewicz

28.11.2011 r. K?omnice.
Gminny turniej pi?ki koszykowej dziewcz?t - Gimnazjum.
Miejsce V
Sk?ad: P. Woch, A. Zakrzewska, E. Wieczorek, N. Konieczna, J. Raj, K. Postawa, J. Zawada, K. ?ysakowska, K. Bory?

15.12.2011 r. Zawada
Gminny turniej mini koszykówki dziewcz?t
Miejsce II
Sk?ad: W. Ozi?ba?a, P. Ca?uzi?ska, P. Stelmaszczyk, J. Owczarek, A. Langier, K. Rybak,
K. P?uszka, D. Matusiak, A. Urbaszewska.

24.01.2012 r. K?omnice
Gminny turniej mini pi?ki r?cznej
Miejsce III
Sk?ad: D. Magiera, A. Szczerbak, B. Stala, M. Barczyk, K. ??giewka, D. Górecki, P. Stelmaszczyk, A. Langier, J. Owczarek, P. Ca?uzi?ska, I. Kugiel.

17- 27.01.2012 r. Witkowice.
Wewn?trzszkolny turniej tenisa sto?owego
SP ch?:
I miejsce D. Górecki
II miejsce B. Stala
III miejsce M. Pluci?ski
Gimnazjum Ch?:
I miejsce K. Ma?olepszy
II miejsce P. Fajer
III miejsce H. Dec
Gimnazjum Dz.
I miejsce P. Woch
II miejsce K. Kowalik
III miejsce Ewa Wieczorek

09.02.2012 r. Konary
Gminny turniej tenisa sto?owego r11; KONARY OPEN
S.P.
P. Stelmaszczyk - I miejsce dziewczynki klas IV - VI
B. Stala - III miejsce ch?opcy klas IV-VI
D, Górecki - IV miejsce ch?opcy klas IV-VI
Gimnazjum
K. Kowalik - II miejsce dziewczynki
K. Ma?olepszy - II miejsce ch?opcy

28.02.2012 r. K?omnice
Powiatowy turniej tenisa sto?owego szkó? podstawowych
Sk?ad: P. Stelmaszczyk, B. Stala, M. Pluci?ski, D. Górecki

29.02.2012 r. K?omnice
Powiatowy turniej tenisa sto?owego m?odzie?y gimnazjalnej.
Sk?ady:
P. Woch, K. Kowalik, E. Wieczorek - dru?ynowo zaj??y VI miejsce
H. Dec, K. Ma?olepszy, P. Fajer

02.03.2012 r. Kruszyna
Turniej pi?ki halowej ch?opców - gimnazjum
Miejsce III
Sk?ad: H. Dec, M. Kubik, P. Fajer, K. ?ysakowski, K. Ma?olepszy, ?. Olszewski

09.03.2012 r. Witkowice
Gminny turniej mini pi?ki siatkowej dziewcz?t.
Miejsce V
W. Ozi?ba?a, P. Ca?uzi?ska, P. Stelmaszczyk, J. Owczarek, A. Langier, K. Rybak,
K. P?uszka,

20.03.2012 r. Cz?stochowa
Turniej pi?ki siatkowej dziewcz?t - gimnazjum
Miejsce III
Sk?ad: P. Woch, N. Grabarczyk, A. Zakrzewska, J. Zawada, K. Kowalik, K. Postawa, P. Sochacka, E. Wieczorek, K. Bory?.

18.04.2012 r. K?omnice
Gminny turniej pi?ki siatkowej dziewcz?t - gimnazjum
Miejsce V
Sk?ad: P. Woch, N. Grabarczyk, A. Zakrzewska, J. Zawada, K. Kowalik, K. Postawa, P. Sochacka, E. Wieczorek

17.04.2012 r. K?omnice
Gminny turniej pi?ki siatkowej ch?opców - gimnazjum
Miejsce III
Sk?ad: J. ?ysakowski, K. Nowacki, M. Walicki, K. Nalewajka, ?. Kubik, B. Rajca, K. Ma?olepszy, M. Kubik, H. Dec, ?. Olszewski

22.05.2012 r. Rzerz?czyce
Gminny turniej pi?ki no?nej ch?opców - gimnazjum
Miejsce II
Sk?ad: J. ?ysakowski, B. Rajca, D. Wo?niak, K. Ma?olepszy, P. Fajer, M. Kubik, H. Dec, ?. Olszewski

p. W. Wro?ski
Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Ratings
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
off
GODŁO PAŃSTWOWE
Adres Szkoły
Szkoła Podstawowa
w Witkowicach
ul. Częstochowska 22
42-270 Kłomnice


tel: 34 328-92-01
e-mail: zswitkowice@o2.pl
www.zswitkowice.pl
Inspektor Ochrony Danych
Inspektor Ochrony Danych

mgr inż. Dagmara Witczak
kontakt: dw_iod@onet.pl
Login
Username

Password

Remember MeForgotten your password?
Request a new one here.
DOBRA SZKOŁA
GMINA KŁOMNICE
KURATORIUM OŚWIATY
OKE W JAWORZNIE
Copyright 2004
3982898 Unique Visits

Powered by powered by php-fusion © 2003-2007
Design by Design by Matonor