Nieznana kolumna 'type' w field list News - Szkoła Podstawowa w Witkowicach
off
Navigation
Kampania Razem Raźniej
Żonkilowe Pola Nadziei
Zadowolony Konsument
Kalendarz roku szkolnego
Szkoła Przyjazna Żywieniu
Bezpieczna Szkoła
Akademia Bezpiecznego Puchatka
Obchody Narodowego ?wi?ta Niepodleg?o?ci w naszej szkole
Uroczysto??Narodowe ?wi?to Niepodleg?o?ci to jedno z najwa?niejszych polskich ?wi?t, obchodzone co roku 11 listopada na pami?tk? odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci w 1918 roku. Wtedy w?a?nie nasz kraj po 123 latach niewoli wróci? jako niezale?ne, niepodleg?e pa?stwo na map? Europy.

Jak co roku w naszej szkole uczcili?my to wydarzenie uroczyst? akademi? przygotowan? przez uczniów klasy V, VI SP i I G pod kierunkiem pani Kariny Gonery i pana Jaros?awa Poroszewskiego. Przygotowany program artystyczny przybli?y? sytuacj? Polski sprzed blisko stu lat. Szczególnym elementem by?a krótka, jednak bardzo wymowna i poruszaj?ca pantomima zaprezentowana przez dziewczynki z kó?ka teatralnego, którym opiekuje si? pani Katarzyna Jastrz?bska. Dope?nieniem ca?o?ci by?y, jak zawsze wzruszaj?ce pie?ni patriotyczne, które zaprezentowa? chór szkolny pod kierunkiem pani Karoliny Stanisz. Prezentacja multimedialna ze s?owami poszczególnych utworów zach?ca?a widzów do wspólnego ?piewania i g??bszego wczucia si? w podnios?y nastrój tego szczególnego dnia.

Akademia okaza?a si? ciekaw? i zapadaj?c? w pami?? lekcj? historii. Z pewno?ci? zaciekawi?a i przybli?y?a m?odszym uczniom fakty historyczne, o których dopiero b?d? si? uczy?, natomiast gimnazjalistom pomog?a przypomnie? sobie i utrwali? to, co znaj? ju? z zaj?? szkolnych.
p. Karina Gonera

Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Ratings
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
off
GODŁO PAŃSTWOWE
Adres Szkoły
Szkoła Podstawowa
w Witkowicach
ul. Częstochowska 22
42-270 Kłomnice


tel: 34 328-92-01
e-mail: zswitkowice@o2.pl
www.zswitkowice.pl
Inspektor Ochrony Danych
Inspektor Ochrony Danych

mgr inż. Dagmara Witczak
kontakt: dw_iod@onet.pl
Login
Username

Password

Remember MeForgotten your password?
Request a new one here.
DOBRA SZKOŁA
GMINA KŁOMNICE
KURATORIUM OŚWIATY
OKE W JAWORZNIE
Copyright 2004
3982916 Unique Visits

Powered by powered by php-fusion © 2003-2007
Design by Design by Matonor