Nieznana kolumna 'type' w field list News - Szkoła Podstawowa w Witkowicach
off
Navigation
Kampania Razem Raźniej
Żonkilowe Pola Nadziei
Zadowolony Konsument
Kalendarz roku szkolnego
Szkoła Przyjazna Żywieniu
Bezpieczna Szkoła
Akademia Bezpiecznego Puchatka
Nauka skarbem drogim...
Uroczysto??W tym roku mija 10 lat od nadania Zespołowi Szkół w Witkowicach sztandaru i imienia Jana Kochanowskiego. Z myślą o obchodach tego jubileuszu podjęliśmy szereg działań związanych z sylwetką patrona i jego twórczością. Ważnym punktem była wycieczka autokarowa śladami poety: Zwoleń - Czarnolas. Wyjątkowa i niezwykle ciekawa lekcja historii w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie przybliżyła uczniom czasy renesansu w Polsce. Warto zaznaczyć, że 10 lat temu, w ramach przygotowań do ceremonii nadania imienia, w takiej wycieczce uczestniczyli wszyscy uczniowie.
Przeprowadziliśmy także kolejną edycję Powiatowego Konkurs Literackiego dla Dzieci i Młodzieży Poświęconego Życiu i Twórczości Jana Kochanowskiego. Konkursowi patronował Starosta Częstochowski oraz Wójt Gminy Kłomnice. Dla młodszych uczniów ze szkół naszej gminy przygotowaliśmy konkurs plastyczny związany z ilustracjami do fraszek Jana Kochanowskiego. Do ceremoniału szkoły został wprowadzony hymn szkoły, którego słowa są zaczerpnięte z wybranych utworów naszego patrona. To pieśń o nadziei płynącej z wiary i ufności oraz o nieprzemijającej wartości nauki.
W dniach 15-16 kwietnia 2015 r. uroczyście świętowaliśmy 10. rocznicę nadania imienia naszej szkole. Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w kościele parafialnym w Witkowicach, której przewodniczył ks. biskup Antoni Długosz. W swoim słowie skierowanym do uczniów podkreślił, jak ważna jest radość w życiu, uśmiech i dobroć. Szczęśliwy człowiek łatwiej przyswaja wiedzę i pokonuje trudności. Wizyta ks. biskupa zakończyła się pamiątkowym wpisem do kroniki szkolnej.
Uroczysta akademia odbyła się 16 kwietnia. Pani dyrektor Dorota Kowalik serdecznie powitała przybyłych gości, wśród których znaleźli się Pan Piotr Juszczyk Wójt Gminy Kłomnice, przedstawiciel Rady Powiatu Pan Jan Miarzyński, radna Gminy Kłomnice Pani Małgorzata Nalewajka, przedstawiciele Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół gminy Kłomnice Pan Robert Gonera i Pani Ewa Dąbrowska, przewodniczący i przedstawiciele rad rodziców, którzy pracowali i pracują na rzecz szkoły na przestrzeni 10 lat od nadania szkole imienia tj. Pani Stanisława Majer, Pani Barbara Postawa, Pani Edyta Kubik, Pani Katarzyna Rajca, Pan Karol Kryczka, Pani Izabela Urbańczyk, Pani Magdalena Karczewska, sołtysi Chorzenic, Witkowic, Michałowa Rudnickiego, dyrektor Domu Dziecka w Chorzenicach Pan Wojciech Główczyński, dyrektorzy szkół i przeszkoli Gminy Kłomnice, przyjaciele i sponsorzy szkoły. Na początku głos zabrał Wójt Gminy Kłomnice Pan Piotr Juszczyk, po nim przemówił radny Powiatu Pan Jan Miarzyński oraz Pan Andrzej Borkowski prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Witkowicach. Laureatom powiatowego konkursu literackiego zostały wręczone dyplomy i nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie. Szczegółowe wyniki obu konkursów są zamieszczone na stronie internetowej naszej szkoły. Następnie Pani dyrektor w krótkiej prezentacji multimedialnej przedstawiła historię corocznych obchodów Dnia Patrona. Uczniowie naszej szkoły w montażu słowno-muzycznym zaprezentowali najważniejsze wątki z życia mistrza z Czarnolasu. Przypomniano najbardziej znane utwory poety, przeplatane piosenkami w wykonaniu chóru szkolnego i fragmentami z książki Janiny Porazińskiej "Kto mi dał skrzydła". Wdzięcznym akcentem uroczystości był występ najmłodszych uczniów klasy 0, którzy w oryginalnych strojach spontanicznie zatańczyli i zaśpiewali piosenkę ludową pt. "Lipka". Ciekawie zaprezentowały się także szkolne cheerleaderki. Ich program zakończył akademię. Uroczystość uświetnił występ aktorki z Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie Pani Agaty Hutyry, która przeczytała fragmenty najbardziej znanych utworów poety. Dopełnieniem obchodów jubileuszu był Gminny Turniej Piłki Siatkowej przeprowadzony 17 kwietnia. Zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Garnku.
Wszystkim gościom, którzy swoim przybyciem uświetnili obchody naszego jubileuszu, serdecznie dziękujemy.
A. Błaszczyk, M. Gonera
off
GODŁO PAŃSTWOWE
Adres Szkoły
Szkoła Podstawowa
w Witkowicach
ul. Częstochowska 22
42-270 Kłomnice


tel: 34 328-92-01
e-mail: zswitkowice@o2.pl
www.zswitkowice.pl
Inspektor Ochrony Danych
Inspektor Ochrony Danych

mgr inż. Dagmara Witczak
kontakt: dw_iod@onet.pl
Login
Username

Password

Remember MeForgotten your password?
Request a new one here.
DOBRA SZKOŁA
GMINA KŁOMNICE
KURATORIUM OŚWIATY
OKE W JAWORZNIE
Copyright 2004
3982858 Unique Visits

Powered by powered by php-fusion © 2003-2007
Design by Design by Matonor