Nieznana kolumna 'type' w field list News - Szkoła Podstawowa w Witkowicach
off
Navigation
Kampania Razem Raźniej
Żonkilowe Pola Nadziei
Zadowolony Konsument
Kalendarz roku szkolnego
Szkoła Przyjazna Żywieniu
Bezpieczna Szkoła
Akademia Bezpiecznego Puchatka
POWIATOWY KONKURS LITERACKI
KonkursPOWIATOWY KONKURS LITERACKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
POŚWIĘCONY ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI JANA KOCHANOWSKIEGO
POD PATRONATEM STAROSTY POWIATOWEGO W CZĘSTOCHOWIE
oraz Wójta Gminy Kłomnice

Regulamin konkursu

1. Celem konkursu jest:
- zachęcenie utalentowanych uczniów do pisania i prezentowania własnych umiejętności literackich
- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni,
- propagowanie wiedzy o życiu i twórczości Jana Kochanowskiego,
- kształtowanie postaw patriotycznych.
2. Adresaci konkursu:
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV - VI i gimnazjów.

3. Zasady uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie własnej pracy o tematyce związanej z życiem i twórczością Jana Kochanowskiego, która nie była wcześniej publikowana i nagradzana w innych konkursach.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch grupach wiekowych:
I grupa - klasy IV-VI szkoły podstawowej
II grupa - gimnazja

Temat pracy literackiej dla szkoły podstawowej:
Śladami Jana Kochanowskiego - sprawozdanie z wycieczki do Czarnolasu i Zwolenia.

Temat pracy literackiej dla gimnazjum:
Czy nadal warto czytać utwory Jana Kochanowskiego? - rozprawka.

Prace o dowolnej objętości stron powinny być wydrukowane komputerowo (interlinia 1,5; czcionka 12 pkt.)
Praca musi być opatrzona danymi osobowymi twórcy: imię, nazwisko, adres, szkoła, nr telefonu, nazwisko nauczyciela opiekuna.

4. Kryteria oceniania nadesłanych prac:
- twórczy charakter utworu,
- znajomość życiorysu i twórczości Jana Kochanowskiego,
- poprawność stylistyczna i językowa,
- poziom literacki pracy,
- samodzielność i oryginalność.

5. Termin składania prac:
Prace należy składać do 15 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego
w Witkowicach.
6. Prace zostaną ocenione przez niezależną komisję powołaną przez Organizatorów.

7. Za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia w każdej grupie wiekowej przewidziane są atrakcyjne nagrody książkowe.

8. Zgłoszenie utworu do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to utwór własny, samodzielny, będący efektem oryginalnych przemyśleń, a także z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy w celach promocyjnych niniejszego konkursu.

9. Zakończenie Konkursu Literackiego nastąpi w kwietniu 2016 r. O dokładnym terminie ogłoszenia wyników i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni. Protokół z posiedzenia Jury zostanie również zamieszczony na stronie internetowej szkoły.

Zapraszamy serdecznie do udziału w naszym konkursie!
Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie


off
GODŁO PAŃSTWOWE
Adres Szkoły
Szkoła Podstawowa
w Witkowicach
ul. Częstochowska 22
42-270 Kłomnice


tel: 34 328-92-01
e-mail: zswitkowice@o2.pl
www.zswitkowice.pl
Inspektor Ochrony Danych
Inspektor Ochrony Danych

mgr inż. Dagmara Witczak
kontakt: dw_iod@onet.pl
Login
Username

Password

Remember MeForgotten your password?
Request a new one here.
DOBRA SZKOŁA
GMINA KŁOMNICE
KURATORIUM OŚWIATY
OKE W JAWORZNIE
Copyright 2004
3982869 Unique Visits

Powered by powered by php-fusion © 2003-2007
Design by Design by Matonor