Nieznana kolumna 'type' w field list News - Szkoła Podstawowa w Witkowicach
off
Navigation
Kampania Razem Raźniej
Żonkilowe Pola Nadziei
Zadowolony Konsument
Kalendarz roku szkolnego
Szkoła Przyjazna Żywieniu
Bezpieczna Szkoła
Akademia Bezpiecznego Puchatka
Wymiana polsko-niemiecka!!!
WymianaNo i doczekali?my si?. Za nieca?e 2 tygodnie w sobot? planowo po godzinie 8.00 ma dojecha? do Witkowic grupa m?odzie?y z Friedrichshafen. Niemieccy uczniowie ju? od dawna z niecierpliwo?ci? czekaj? na przyjazd do ich polskich rówie?ników i maj? nadziej? na serdeczne przyj?cie.

Nasze kontakty z Graf-Soden-Realschule we Friedrichshafen zawdzi?czamy p. Joannie Dudzi?skiej oraz pp. Starostom: Wies?awowi B?kowi (powiat cz?stochowski) i Siegfriedowi Tannowi (powiat bode?ski), którzy w 2000 roku toczyli powa?ne rozmowy na temat wzajemnej wspó?pracy obu powiatów. Wspó?praca ta obj??a tak?e szko?y, a nasza by?a pierwsz? w powiecie, która si? do niej w??czy?a. Dzi?ki temu nasi uczniowie dwukrotnie w ramach wymiany przebywali nad Jeziorem Bode?skim i w Schwarzwaldzie, a tak?e raz mieli okazj? go?ci? niemieck? m?odzie? w swoich domach (zdj?cia z wymiany w galerii).

7. pa?dziernika b?dzie ten drugi raz, kiedy b?dziecie mieli mo?liwo?? poznania zainteresowa?, zachowa?, sposobu ubioru Waszych niemieckich rówie?ników. Goszcz?c ich u siebie w domach b?dziecie skazani na porozumiewanie si? w j?zyku angielskim, przez co poprawicie znajomo?? tego j?zyka. Dowiecie si? z pewno?ci? nowych rzeczy o ?wiecie, a mo?e Wasze kontakty tak si? zacie?ni?, ?e ju? w wakacje zostaniecie zaproszeni nad Jezioro Bode?skie. To ju? si? zdarzy?o w naszej szkole!!!

Po tym krótkim pobycie u rodzin jedziemy na 5-dniow? wspóln? wycieczk? do Z?otego Potoku, gdzie b?dziemy si? posila? i nocowa?. A tam czekaj? na Was same atrakcje: polsko-niemieckie zabawy, gry, dyskoteka, a przy dobrej pogodzie ognisko. W programie tak?e dwie interesuj?ce wycieczki: Jura Krakowsko-Cz?stochowska, jakiej nie znacie, z wizyt? w Jurajskim GOPR, z nauk? udzielania pierwszej pomocy oraz wyjazd na Górny ?l?sk do Tarnowskich Gór, a tam wizyta w kopalni rudy srebra, w sztolni "Czarnego Pstr?ga", gdzie pop?yniecie ?ódk?, a na koniec wszyscy pójd? do ?l?skiego aquaparku.

Tak wygl?da zapowied? wymiany polsko-niemieckiej, która odb?dzie si? w dniach 7.10.-13.10.2006. Koszty wyjazdu do Z?otego Potoku nie powinny przekroczy? 200 z?, jednak dok?adna cena i program pojawi? si? wkrótce na naszej stronie.

Utworzony przez Admin dnia 25.09.2006 - 23:56:08
Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Ratings
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
off
GODŁO PAŃSTWOWE
Adres Szkoły
Szkoła Podstawowa
w Witkowicach
ul. Częstochowska 22
42-270 Kłomnice


tel: 34 328-92-01
e-mail: zswitkowice@o2.pl
www.zswitkowice.pl
Inspektor Ochrony Danych
Inspektor Ochrony Danych

mgr inż. Dagmara Witczak
kontakt: dw_iod@onet.pl
Login
Username

Password

Remember MeForgotten your password?
Request a new one here.
DOBRA SZKOŁA
GMINA KŁOMNICE
KURATORIUM OŚWIATY
OKE W JAWORZNIE
Copyright 2004
3982893 Unique Visits

Powered by powered by php-fusion © 2003-2007
Design by Design by Matonor