Psychiatra a pomoc z poczuciem niskiego poczucia godnośći część 2

Raz po raz w przypadkach, z którymi stykam się jako psycholog, zdarza mi się siedzieć i rozmawiać z osobą głęboko tęskniącą do tego aby być szanowaną i akceptowaną. Bardzo potrzebuje ona ludzkiego uczucia i dobroci, a także wsparcia emocjonalnego i rady. co należy zmienić. Gdyby jednak ta sama osoba udała się do dra Sigmunda Freuda – wjej epoce, ten niemoralny dziadek psychoanalizy oparłby się wygodnie w swoim krześle przyjmując postawę specjalisty i analizował zahamowania seksualne pacjenta. Gdyby pacjent szukał pomocy u dra Arthura Janova, twórcy terapii opartej na krzyku pierwotnym, zostałby zachęcony do tarzania się po podłodze i krzyczenia jak niemowlę (jak głupia wydaje się ta forma „leczenia” z mojego punktu widzenia!). Inni nowocześni terapeuci domagaliby się od tego samego pacjenta, by starał się we wzajemnym ataku z członkami grupy terapeutycznej lub rozebrał się do naga w jej obecności, czy zbił pasem własnego ojca i matkę. Wierzcie łub nie, ale kilka lat temu jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów poruszanych na konferencjach psychiatrycznych było to, czy pacjentki nie powinny odbywać stosunku płciowego ze swoimi terapeutami mężczyznami! Czy już zupełnie oszaleliśmy? Gdy ludzie odrzucają swoje zasady etyczne, przestają być sensowni, bez względu na posiadane stopnie naukowe i uprawnienia. Być może właśnie dlatego psychiatria określana jest mianem „nauki, w której studiują idioci” (nie mam zamiaru ubliżać samej tradycyjnej profesji psychiatrii).

dalej

Dzieci o silnej woli

Chcę właściwie kierować moimi dziećmi o silnej woli. Obawiam się, że złamię ich ducha i nadszarpnę w jakiś sposób ich emocje. Jak mam postępować w obliczu ich złego zachowania, bez zranienia godności?

dalej

Przewaga Boga nad szatanem

Zwróćmy się do Pisma Świętego po słowo zachęty: „W czym bowiem sam cierpiał będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom” (Hbr 2,18). Odnośnie mocy Bożej w przekazywaniu nam Jego woli: „nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. (Proszę w nich), aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. (Niech da) wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym pomnażamy ogrom Jego mocy względem nas wierzących – na podstawie działania Jego potęgi i siły” (Ef 1, 16- 19).

dalej

Argument przeciwko wymierzaniu klapsów – ciąg dalszy

Czwarty argument przeciwko rozumnemu stosowaniu kary cielesnej podchodzi od tych, którzy uważają tę karę za szkodliwą dla poczucia własnej godności i wartości dziecka. Wystarczy w tyin miejscu powiedzieć, że dziecko potrafi doskonale rozróżnić, czy rodzice wyrażają miłość, czy nienawiść. Dlatego dziecko, które wie, że zasługuje na lanie, wydaje się bardziej odprężone, gdy je w końcu otrzyma, niż obrażone za wymierzoną karę, rozumie jej celowość i docenia kontrolę jaką sprawuje ona nad jego impulsami- Takie rozumienie zagadnienia przez dziecko zostało pięknie zilustrowane przez ojca, który opowiedział mi o przypadku, gdy jego pięcioletni syn był nieposłuszny w restauracji. Chłopak opryskliwie odzywał się do matki, oblewał wodą młodszego brata i rozmyślnie był nieznośny. Po czterokrotnym zwróceniu uwagi, co nie przyniosło żadnego efektu, ojciec wziął syna za ramię, wyprowadził na teren parkingu i przystąpił do wymierzania mu lania. Scenę tę obserwowała pewna wścibska kobieta, która wyszła za nimi z restauracji i poszła na parking. Gdy zaczęło się egzekwowanie kary, pogroziła ojcu palcem i wrzasnęła: „Niech pan zostawi tego chłopca w spokoju! Niech pan go puści! Jeśli pan nie przestanie, zawołam policję”. Pięciolatek, który płakał i skakał, nagle przestał ryczeć i zdumiony powiedział do ojca: „Co się stało tej kobiecie, tatusiu?” Rozumiał celowość kary, czego nie rozumiała jego „wybawczym”. Chciałbym, żeby dr Valusek i jego współcześni byli tak spostrzegawczy jak to dziecko.

dalej

Niezdolność do osiągnięcia akceptacji społecznej

Oczywiście niezdolność do osiągnięcia akceptacji społecznej nie jest tylko nieprzyjemnym uczuciem u młodzieży taki brak poczucia własnej wartości może zniszczyć chęć do życia. Trzeba nauczyć rodziców i nauczycieli rozpoznawania wczesnych symptomów rozpaczy w okresie wrażliwych, podatnych na wpływy lat wieku dziecięcego i, co ważniejsze, nauczyć ich, jak w tych sytuacjach postępować. .

dalej

.,Brzydkie kaczątko” i jego przykład

Rozumiem, w jaki sposób społeczeństwo ocenia wartości dziecka na podstawie jego fizycznej atrakcyjności. Ale skąd ono dowiaduje się o tej ocenie tak wcześnie? Przy pomocy jakiego mechanizmu to podejście kulturowe jest przekazywane dzieciom w wieku przedszkolnym?

dalej

Rola męża w okresie menstruacji żony

Rola męża w okresie menstruacji żony powinna być w pewnym sensie podobna do roli rozumiejącego, kochającego i delikatnego rodzica. Tak jak rodzice więcej dają niż biorą, mężczyzna powinien w tym czasie wspierać swoją żonę na wszelkie możliwe sposoby.

dalej

Żona i przecistawienie się opinii poblicznej

Wszystkie te głęboko zakorzenione wartości, które wiele dzisiejszych gospodyń rozpaczliwie, próbuje zachować, są nieustannie poddawane wściekłym atakom samego pieklą. Środki masowego przekazu – radio, telewizja i prasa – niezmordowanie pracują nad tym, by podrzeć na strzępy pozostałości tradycji chrześcijańskiej. A kobiety, które wierzą w to duchowe dziedzictwo są niemalże kamienowane! Wmawia im się, że są głupie, staroświeckie i niespełnione i w wielu wypadkach ich poczucie godności własnej narażone jest na nieodwracalne szkody. Walczą one przeciwko potężnemu ruchowi społecznemu prawie bez żadnego wsparcia z czyjejkolwiek strony.

dalej

Jaką rolę odgrywa odżywianie przy nadpobudliwości?

Rola odżywiania przy nadpobudliwości jest bardzo kontrowersyjnym zagadnieniem, którego nie czuję się upoważniony rozwiązać mogę jedynie przedstawić moje własne zdanie na ten temat, Amerykanom wpaja się, że nadpobudliwość jest wynikiem spożywania produktów o czerwonym zabarwieniu, zbyt dużej ilości cukru, nieodpowiednich witamin oraz innych tym podobnych przyczyn wywodzących się z niedobrego odżywiania. Ani przez chwilę nie wątpię, że niewłaściwe nawyki w jedzeniu są zdolne zniszczyć nas fizycznie i że z łatwością mogłyby być powiązane ze zjawiskiem nadpobudliwości. Jestem jednak zdania, że autorzy licznych modnych książek na ten temat usiłują przedstawić swoje domysły w formie dowiedzionych faktów. Na wiele pytań nie ma jeszcze odpowiedzi, co tłumaczy, dlaczego lak wiele „autorytetów” prowadzi między sobą gwałtowne spory.

dalej

Godność osobista w małżeństwie

To, co tutaj zalecam jest niezwykle trudne do wyrażenia słowami i jestem pewien, że nie wszyscy czytelnicy dobrze mnie zrozumieją. Nie sugerowałem, żeby wpadać w złość tupiąc nogami zażądać swoich domowych praw – lub być zgryźliwym w rozmowie albo wcale się nie odzywać. Proszę mnie nie kojarzyć z owymi głosami, które się dziś słyszy, a które mobilizują szeregi kobiet do walki na śmierć i życie przeciwko płci przeciwnej. Nic nie jest dla mnie tak mało pociągające jak widok rozzłoszczonej niewiasty zdecydowanej w taki czy inny sposób uzyskać to, co się jej należy. Nie, rozwiązanie nie tkwi we wrogiej agresji, ale w spokojnym poczuciu własnej godności!

dalej

Postawa wobec homoseksualizmu

W Rz 1, 26-27 jest opisany stosunek Boga do homoseksualizmu w słowach również nie pozostawiających cienia wątpliwości: Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą. zapalali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponoszący zapłatę należną ze zboczenia.

dalej

CZy możliwe jest uniknięcie kryzysu wieku średniego?

Mam dwadzieścia dziewięć lat i chciałbym, jeśli to możliwe, uniknąć kryzysu wieku średniego. Czym spowodowany jest ten ciężki okres i jak mogę mu przeciąć drogę?

dalej

Czy lanie powinno boleć?

Czy lanie powinno boleć? Tak, bo w innym przypadku nie będzie przynosiło efektu. Uderzenie w pupę przez trzy warstwy wilgotnych pieluszek po prostu „nie przekazuje żadnej pilnej informacji”. Jednakże młode dziecko czuje mocno nawet mały ból nie potrzeba oczywiście chłostać go lub bić batem. Dwa lub trzy piekące uderzenia w nogi lub pupę są zwykle wystarczające dla podkreślenia zasady: ..Musisz mnie słuchać”. I wreszcie ważne jest danie lania natychmiast po przewinieniu lub wcale. Pamięć malucha nie jest wystarczająco rozwinięta, aby można było pozwolić sobie nawet na dziesięciominutowe opóźnienie w wykonaniu sprawiedliwej kary. Następnie, po całym wydarzeniu, gdy obeschną Izy, dziecko może chcieć być przytulone i uspokojone przez matkę lub ojca. Stanowczo pozwólcie mu przyjść. Obejmijcie je zapewniającymi bezpieczeństwo, kochającymi ramionami. Ukołyszcie je delikatnie. Powiedzcie mu, jak bardzo je kochacie i dlaczego musi „słuchać mamusi”. Ten moment może być najważniejszy w ciągu całego dnia. Dla chrześcijańskiej rodziny jest bardzo ważne, aby w tym momencie pomodlić się, przyznając wobec Boga, że wszyscy grzeszymy i że nikt nie jest doskonały. Błogosławione przebaczenie jest wspaniałym przeżyciem, nawet dla bardzo małego dziecka.

dalej

Konflikt małżeński część 2

Pani Jones mówi tak jakby była jedyny na świecie kobietą doświadczającą tego rodzaju potrzeb. Ale nie jest ona wyjątkiem. Sądzę, że 90’/,, rozwodów, jakie mają miejsce co roku jest związanych przynajmniej częściowo z tym, co opisała pani Jones – szalenie zapracowany mąż, dla którego praca jest jego miłością i który staje się niewrażliwy, nieroman- tyczny i małomówny, a u jego boku samotna, wrażliwa, romantyczna kobieta, która zaczyna poważnie kwestionować swoją wartość jako osoby. Są świetnie dobraną parą: on pracuje jak wół, a ona zrzędzi.

dalej