Pomoc Kościoła w wychowywaniu dzieci – ciąg dalszy

„Co zrobić z dziećmi?” – oto często najtrudniejszy problem, przed którym stają misjonarze. Nie proponuję ostatecznego rozwiązania tego przykrego problemu, chociaż mam pewne określone poglądy na tę kwestię. Zajmowałem się dziećmi misjonarzy, z których wiele stało się zgorzkniałymi, z powodu ofiar jakich od nich wymagano. Zostali pozbawieni bezpiecznych domów w krytycznym okresie swojego rozwoju i doświadczyli głębokich ran emocjonalnych w tym procesie. W konsekwencji powszechny stał się bunt młodzieży wśród tych młodych ludzi, którzy byli obrażeni na rodziców i Boga za to, że wysłał ich daleko. Dlatego jestem przekonany, że jednostka rodziny misjonarskiej powinna pozostać nienaruszona, o ile to tylko możliwe. Nie przecenię tego, jeśli podkreślę znaczenie miłości i wsparcia ze strony rodziców podczas początkowych lat życia dziecka. Poczucie bezpieczeństwa i dostatku u dzieci jest pierwotnie zakorzenione w stabilności domu i rodziny.

Jest oczywiste, że taki stan zostanie naruszony przez oddzielenie dzieci od rodziców, ale też i od przyjaciół oraz pozbawienie go oddziaływania znanej mu kultury środowiska, Dziecko znajduje się nagle w obcym kraju, gdzie może spodziewać się nawet odrzucenia lub presji zagrożenia. Nie można znaleźć lepszego sposobu stworzenia emocjonalnych problemów u wrażliwego dziecka!

Mój przyjaciel, dr Paul Cunningham wyraził podobny pogląd podczas konferencji na temat życia rodziny. Jego wypowiedź nagrano i przytaczam ją poniżej za zgodą autora: Ożeniłem się z córką misjonarza, która w wieku pięć i pół lat została wysłana do szkoły w Afryce, gdzie spotkała się z rodzicami trzy razy do roku. Jest to najwyższy stopień ofiary, jaką musi ponieść misjonarz. Miałem przywilej pracować jako pastor wśród dzieci misjonarzy. Mogę i chcę stwierdzić, że dzieci te nie potrafią się często otrząsnąć z tego typu doświadczeń.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>