Samozwątpienie przeszło na rodzaj męski

Ale jest ona nierzeczywista – tak samo sztuczna, jak wszyscy męscy superherosi. których rolę grają w kinie Burt Reynolds i Roger Moore. Po obu stronach linii dzielącej rodzaje mamy do czynienia z czystą fantazją.

Jakie są następstwa tej rewolucji tożsamości społecznej roli płciowej kobiety i dokąd nas może ona doprowadzić? Następstwem tej rewolucji jest dekada depresji i samozwątpienia wśród kobiet. Zostaliśmy stworzeni przez Boga jako istoty płciowe i jakiekolwiek zachwianie w zrozumieniu tego fatalnie wpływa na stworzenie obrazu samego siebie. Najbardziej są tym dotknięte te kobiety, które pozostają nierozerwalnie związane z tradycyjną rolą, które czują się wyobcowane w swojej odpowiedzialności za prowadzenie domu. Dlatego żony i matki przyłapują się na rozważaniu „Kim jestem'” i następującym po nim nerwowym pytaniu „Kim powinnam być’.'”. Wydaje się, że stary system wartości runął zanim jeszcze byliśmy gotowi przyjąć nowy, czego wynikiem jest powszechne zamieszanie i niepokój. ’

Zachodzi obecnie nowe i zdumiewające zjawisko. Samozwątpienie przeszło na rodzaj męski. Sądzę, że to było nieuniknione. Jakikolwiek ruch społeczny stwarzający chaos w jednej połowie ludności, wcześniej czy później dotykał również drugą połowę. W rezultacie mężczyźni wchodzą dziś w okres zimowy swego niezadowolenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>