Nieznana kolumna 'type' w field list Wizja Szkoły - Szkoła Podstawowa w Witkowicach
off
Navigation
Kampania Razem Raźniej
Żonkilowe Pola Nadziei
Zadowolony Konsument
Kalendarz roku szkolnego
Szkoła Przyjazna Żywieniu
Bezpieczna Szkoła
Akademia Bezpiecznego Puchatka
Wizja Szkoły
Wizja szkoły

1. Kształtujemy i rozwijamy talenty i zdolności naszych uczniów w ramach organizowanych zajęć
edukacyjnych i pozalekcyjnych;

2. Kształtujemy postawę obywatelską. Pielęgnujemy tradycje szkolne, regionalne i narodowe;

3. Dbamy o rozwój indywidualny i społeczny uczniów. Stawiamy przede wszystkim na rozwój
uczciwości, odpowiedzialności, kultury osobistej, poczucia własnej wartości, szacunku oraz
umiejętności pracy w zespole;

4. Uczymy języków obcych - przygotowujemy uczniów do komunikowania się z ludźmi innych
narodowości, przybliżamy obcą kulturę i umożliwiamy nawiązywanie nowych znajomości oraz
podróżowanie poprzez udział w międzynarodowych programach wymiany młodzieży;

5. Stwarzamy uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania i posługiwania się
informacjami z różnych źródeł z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych;

6. Promujemy model zdrowego stylu życia, wdrażamy do aktywności fizycznej i odpowiedzialności
za zdrowie swoje i innych;

7. Zapewniamy bezpieczeństwo i przyjazne warunki do nauki poprzez wprowadzenie zrozumiałych
zasad i norm zachowania, a także reguł współżycia społecznego w szkole oraz ich konsekwentne
przestrzeganie i egzekwowanie;

8. Przygotowujemy uczniów do świadomych wyborów życiowych, przede wszystkim do podjęcia
decyzji o wyborze odpowiedniej szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu;

9.Dbamy o dobry klimat w szkole, o życzliwą i bezpieczną atmosferę oparta na kulturze osobistej,
zrozumieniu, zaufaniu, tolerancji i poszanowaniu godności drugiego człowieka;

10.Nauczyciele są otwarci na problemy dziecka, podnoszą swoje kwalifikacje i pełnią funkcję
wspierającą w wychowaniu, poprzez dawanie przykładu własną postawą i swoim zachowaniem.

off
GODŁO PAŃSTWOWE
Adres Szkoły
Szkoła Podstawowa
w Witkowicach
ul. Częstochowska 22
42-270 Kłomnice


tel: 34 328-92-01
e-mail: zswitkowice@o2.pl
www.zswitkowice.pl
Inspektor Ochrony Danych
Inspektor Ochrony Danych

mgr inż. Dagmara Witczak
kontakt: dw_iod@onet.pl
Login
Username

Password

Remember MeForgotten your password?
Request a new one here.
DOBRA SZKOŁA
GMINA KŁOMNICE
KURATORIUM OŚWIATY
OKE W JAWORZNIE
Copyright 2004
3982902 Unique Visits

Powered by powered by php-fusion © 2003-2007
Design by Design by Matonor