Nieznana kolumna 'type' w field list Model Absolwenta Szkoły Podstawowej - Szkoła Podstawowa w Witkowicach
off
Navigation
Kampania Razem Raźniej
Żonkilowe Pola Nadziei
Zadowolony Konsument
Kalendarz roku szkolnego
Szkoła Przyjazna Żywieniu
Bezpieczna Szkoła
Akademia Bezpiecznego Puchatka
Model Absolwenta Szkoły Podstawowej
MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ


1. Jest przygotowany do następnego etapu kształcenia:

- stosuje w praktyce wiedzę i umiejętności,
- potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy,
- komunikuje się w języku angielskim,
- umie korzystać z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, - współdziała w zespole,
- zna swoje prawa i obowiązki,
- potrafi wyrażać się poprzez formy plastyczne, teatralne, muzyczne.

2. Szanuje uczniów , nauczycieli i pracowników szkoły oraz innych ludzi bez względu na ich poglądy, pochodzenie, status majątkowy,
wyznanie oraz akceptuje ludzi niepełnosprawnych i dąży do integracji.

3. Jest odpowiedzialny i obowiązkowy, dąży do osiągnięcia sukcesu, sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu zadań, zna swoje
mocne i słabe strony, potrafi nad nimi pracować.

4. Szanuje tradycje i kulturę własnego narodu.

5. Zna i stosuje normy dobrego zachowania, potrafi kulturalnie i komunikatywnie porozumiewać się z innymi, dba o kulturę języka.

6. Prowadzi zdrowy styl życia, dba o swoje zdrowie i rozwój sprawności fizycznej.

7. Troszczy się o środowisko naturalne (bierze udział w akcjach ekologicznych)

off
GODŁO PAŃSTWOWE
Adres Szkoły
Szkoła Podstawowa
w Witkowicach
ul. Częstochowska 22
42-270 Kłomnice


tel: 34 328-92-01
e-mail: zswitkowice@o2.pl
www.zswitkowice.pl
Inspektor Ochrony Danych
Inspektor Ochrony Danych

mgr inż. Dagmara Witczak
kontakt: dw_iod@onet.pl
Login
Username

Password

Remember MeForgotten your password?
Request a new one here.
DOBRA SZKOŁA
GMINA KŁOMNICE
KURATORIUM OŚWIATY
OKE W JAWORZNIE
Copyright 2004
3982935 Unique Visits

Powered by powered by php-fusion © 2003-2007
Design by Design by Matonor