Nieznana kolumna 'type' w field list Model Absolwenta Gimnazjum - Szkoła Podstawowa w Witkowicach
off
Navigation
Kampania Razem Raźniej
Żonkilowe Pola Nadziei
Zadowolony Konsument
Kalendarz roku szkolnego
Szkoła Przyjazna Żywieniu
Bezpieczna Szkoła
Akademia Bezpiecznego Puchatka
Model Absolwenta Gimnazjum
Model Absolwenta Gimnazjum


1. Jest dobrze przygotowany do następnego etapu nauki - kontynuuje naukę w wybranej przez siebie szkole;

2. Posiada cechy i umiejętności psychospołeczne pozwalające dobrze i aktywnie funkcjonować wśród ludzi
(poczucie wartości, asertywność, uczciwość, odpowiedzialność, życzliwość, tolerancja);

3. Ma wiedzę i umiejętności niezbędne na rynku pracy:

- zna dobrze przynajmniej jeden język obcy,
- wykorzystuje technologie informacyjno - komunikacyjne,
- potrafi współpracować w zespole,
- jest samodzielny, radzi sobie ze stresem.

4. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych;

5. Samodzielnie podejmuje decyzje i dokonuje odpowiedzialnych i przemyślanych wyborów;

6. Jest aktywny i przedsiębiorczy, w sposób przemyślany kieruje swoim rozwojem, umie przystosować się do
zmieniającej się rzeczywistości;

7. Posiada wiedzę społeczno - polityczną na temat kraju, Europy i świata, jest związany z tradycją, regionem i narodem;

8. Jest wrażliwy i empatyczny, cechuje go kultura osobista i postępowanie według zasad fair play.

off
GODŁO PAŃSTWOWE
Adres Szkoły
Szkoła Podstawowa
w Witkowicach
ul. Częstochowska 22
42-270 Kłomnice


tel: 34 328-92-01
e-mail: zswitkowice@o2.pl
www.zswitkowice.pl
Inspektor Ochrony Danych
Inspektor Ochrony Danych

mgr inż. Dagmara Witczak
kontakt: dw_iod@onet.pl
Login
Username

Password

Remember MeForgotten your password?
Request a new one here.
DOBRA SZKOŁA
GMINA KŁOMNICE
KURATORIUM OŚWIATY
OKE W JAWORZNIE
Copyright 2004
3982897 Unique Visits

Powered by powered by php-fusion © 2003-2007
Design by Design by Matonor