Nieznana kolumna 'type' w field list Model Absolwenta Gimnazjum - Szkoła Podstawowa w Witkowicach
off
Navigation
Kalendarz roku szkolnego
Zadowolony Konsument
Szkoła Przyjazna Żywieniu
Bezpieczna Szkoła
Akademia Bezpiecznego Puchatka
Model Absolwenta Gimnazjum
Model Absolwenta Gimnazjum


1. Jest dobrze przygotowany do następnego etapu nauki - kontynuuje naukę w wybranej przez siebie szkole;

2. Posiada cechy i umiejętności psychospołeczne pozwalające dobrze i aktywnie funkcjonować wśród ludzi
(poczucie wartości, asertywność, uczciwość, odpowiedzialność, życzliwość, tolerancja);

3. Ma wiedzę i umiejętności niezbędne na rynku pracy:

- zna dobrze przynajmniej jeden język obcy,
- wykorzystuje technologie informacyjno - komunikacyjne,
- potrafi współpracować w zespole,
- jest samodzielny, radzi sobie ze stresem.

4. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych;

5. Samodzielnie podejmuje decyzje i dokonuje odpowiedzialnych i przemyślanych wyborów;

6. Jest aktywny i przedsiębiorczy, w sposób przemyślany kieruje swoim rozwojem, umie przystosować się do
zmieniającej się rzeczywistości;

7. Posiada wiedzę społeczno - polityczną na temat kraju, Europy i świata, jest związany z tradycją, regionem i narodem;

8. Jest wrażliwy i empatyczny, cechuje go kultura osobista i postępowanie według zasad fair play.

off
GODŁO PAŃSTWOWE
Adres Szkoły
Szkoła Podstawowa
w Witkowicach
ul. Częstochowska 22
42-270 Kłomnice


tel: 34 328-92-01
e-mail: zswitkowice@o2.pl
www.zswitkowice.pl
Login
Username

Password

Remember MeForgotten your password?
Request a new one here.
DOBRA SZKOŁA
GMINA KŁOMNICE
KURATORIUM OŚWIATY
OKE W JAWORZNIE
Copyright 2004
3554180 Unique Visits

Powered by powered by php-fusion © 2003-2007
Design by Design by Matonor