Źródło poczucia własnej wartości u dzieci

Dlaczego uczucie nienadawania się i poczucie własnej niższości występuje obecnie tak często wśród ludzi w każdym wieku? Obecna epidemia braku pewności siebie jest wynikiem niesprawiedliwego i niepotrzebnego systemu oceny ludzkiej wartości, który w naszym społeczeństwie przeważa. Nie każdego uważa się za wartościowego, nie każdy jest akceptowany. Nasze pochwały i podziw rezerwujemy dla kilku wybrańców, których los pobłogosławi! przy urodzeniu pewnymi cechami charakterystycznymi, które cenimy najbardziej. Jest to system niebezpieczny i my, jako rodzice, musimy równoważyć jego wpływ.

Wydaje się, że określenie „człowiek wartościowy” jest w naszym społeczeństwie starannie zarezerwowany dla tych. którzy odpowiadają pewnym ustalonym cechom. Ludzie piękni rodzą się z tą wartością ci, którzy są wybitnie inteligentni prawdopodobnie zostaną zaakceptowani sportowcy i supergwiazdy są zwykle darzeni szacunkiem. Nikt jednak nie jest uważany za wartościowego po prostu dlatego, że istnieje. Akceptację społeczną rozdzielamy ostrożnie, upewniając się, że wyłączeni są ci, którzy się nie kwalifikują.

Gdy mówi Pan o „ustalonych cechach” na podstawie których określa się wartość człowieka, jakie cechy charakterystyczne mają dla nas największą rangę?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>